Dzieci z Ukrainy

W związku z §15 Rozporządzenia MEiN z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy zmieniamy rozkład naszych zajęć, gdyż dzieci w ciągu dnia uczą się zdalnie.