Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie
Odsłony: 1934

 

Sala GCK

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


25-lecie GCK w Konstantynowie 21.11.2009 r.

fot. K.Panasiuk


fot. J.Izbicki


Zaduszki w GCK 07.11.2009 - wideorelacja


 

KALENDARIUM 25 lat

Gminny Ośrodek Kultury (lata od 1984 ? 2001 r.) , Gminne Centrum Kultury (lata od 2001 ? 2009 r.)

opracowane na podstawie 16 kronik

podejmowane działania zapisane przez prowadzących te kroniki, potwierdzone zdjęciami i różnorodnymi  dokumentami

 

 1. Na mocy Uchwały Nr III/11/84 Gminnej Rady Narodowej w Konstantynowie z dnia 22.10.1984 r. a także & 1 Zarządzenia Ministra Finansów z dn. 25.01.1978 r. w sprawie zakładów budżetowych (MP Nr 7, poz. 23) oraz zgody Dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej z dnia 27.11.1984 r. utworzono z dniem 01 grudnia 1984 roku Gminny Ośrodek Kultury w Konstantynowie.
 2. 20.12.1984 r. powołano na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Barbarę Pietraszuk (zatrudnioną dotychczas w Zbiorczej Szkole Gminnej w Konstantynowie 17 lat na etacie pedagogicznym). Wówczas do dyspozycji była tylko sala widowiskowa ogrzewana 3 piecami akumulacyjnymi.
 3. 02 03.02.1985 r. w Krasnymstawie na Przeglądzie Kapel Ludowych, Kapela Z Wólki Polinowskiej Małżeństwa Nitychoruków zajęła I miejsce.
 4. 02.09.1985 r. odbyła się w GOK inauguracja Społecznego Ogniska (klasy pianina - fortepianu). Nauczycielem został pan Fila Stanisław zatrudniony przez Szkołę Muzyczną w Białej Podlaskiej. Do Ogniska zapisało się 13 uczniów  w wieku od 7 ? 13 lat.
 5. 30.11.1985 r. odbyło  się Spotkanie Andrzejkowe z młodzieżą oraz spotkanie z redakcją tygodnika ?Przyjaciółka?, które poprzedził artykuł prasowy w tej gazecie.
 6. Kolejny wpis, że w GOK istniało Koło Teatralne i Koło Żywego Słowa prowadzone przez Barbarę Pietraszuk. Pracowali także Stanisław Fila ? nauczyciel Ogniska Muzycznego, Marzenna Sawczuk ? instruktor plastyki. Pan Franciszek Pietraszuk ? nauczyciel Szkoły Podstawowej pomagał obsługiwać sprzęt.
 7. 08.03.1986 r. na sali zorganizowano obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet. Barbara Pietraszuk przygotowała z dziećmi montaż słowno ? muzyczny p.t. ?Słynne Polki?. Ireneusz Filipiuk ? instruktor ryczałtowy grał na gitarze. Istnieje także wpis o Marzennie Sawczuk instruktorce ryczałtowej koła plastyki.
 8. 13.04.1986 r. w GOK odbył się Przegląd Teatrów Folklorystycznych w ramach Wojewódzkiej Sceny Amatora. Wystąpiło 8 zespołów, a zespół z Wólki Polinowskiej prezentował obrzęd ?Korowaj podlaski?. W kronice znajduje się wycinek prasowy ze ?Sztandaru Ludu? Nr 91(012870 wyd. 1-2 piątek 18.04.1986 r. i zdjęcia min. Pań z Wólki Polinowskiej występujących w ?Korowaju podlaskim?.
 9. Czerwiec 1986 r. - uczniowie kl. I  klasy fortepianu ogniska muzycznego otrzymali cenzurki do klasy II. Zdawali egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną z Białej Podlaskiej
 10. Od 01.08.1986 została przyjęta do pracy na etat merytoryczny Iwona Pietraszuk.

Stan kadry ? Pracownicy merytoryczni: Barbara Pietraszuk ? Dyrektor i Iwona Szewczuk asystent GOK.

Pracownicy fizyczni: Anna Maryniuk woźna ? od 08.10.1985 r. i Jan Janczuk palacz co - od 01.01.1986 r.

 1. 21.08.1986 r. wpis obywatelki USA z New Jersey przebywającej często w wakacje w GOK
 2. 23.11.1986r. - pierwszy Dzień Seniora w GOK.
 3. Od 01.12.1986 r. Klub Interesującej Muzyki prowadził Tadeusz Łazowski ? instruktor godzinowy
 4. 1987 r. informacje i obszerny fotoreportaż nt. turnieju gmin: Konstantynów - Boćki z zaznaczeniem o występach Leokadii i Waleriana Nitychoruków, Zespołu Śpiewaczego z Wólki Polinowskiej i Pana Zdzisława Marczuka, który grał na skrzypcach . Pani Iwona Szewczuk występowała z młodymi dziewczętami
 5. Obsada kadrowa GOK na dzień 01.06.1987 r.:

Franciszek Pietraszuk od 1 marca 1987 r. instruktor godzinowy ? prowadził Studio Nagrań,

Tadeusz Łazowski ? od 1 grudnia 1986 r. - prowadził Klub Interesującej Muzyki a od 15 grudnia 1986 r.- Koło Fotograficzne.

Od 1 maja 1987 r.  Pani Renata Demianiuk prowadziła Koło Fotograficzne.

 1. 26 ? 28 września 1987 r. odbywały się Dni Konstantynowa.

Miejsce uroczystości GOK i park Platerów. Z okazji święta gminy odbyły się pokazy motocyklowe, zawody, występy, kiermasze, mini sesja poświęcona nadaniu imienia GBP.

W kronice znajduje się obszerna relacja fotograficzna z przebiegu tej uroczystości.

 1. 4 lutego 1988 r. ? wpis w kronice o spotkaniu Teatru Folklorystycznego i KGW z Wólki Polinowskiej oraz o pracy nad scenariuszem widowiska ?Obróbka lnu?.
 2. 5 lutego 1988 r. gościła w GOK Polska Kronika Filmowa.
 3. Od 8 lutego 1988 r. zaczęły GOK został wyposażony w komputery.
 4. 5 marca 1988 r. zespoły śpiewacze z gm. Konstantynów uczestniczyły w I Seminarium Folklorystycznym w Białej Podlaskiej.
 5. 16 kwietnia 1988 r. odbywało się w Białej Podlaskiej II Seminarium Folklorystyczne dla kapel, w którym wzięły udział: Kapela GOK w składzie: Czesław Musiński i Włodzimierz Niewęgłowski, Kapela Marczuków z Zakalinek i Kapela Małżeństwa Nitychoruków z Wólki Polinowskiej.
 6. 24 kwietnia 1988 r. gościł w GOK Janusz Laskowski.
 7. 30 marca wystąpił dla dzieci teatr kukiełkowy z Teatru ?Fraszka? z Warszawy
 8. 5 czerwca 1988 r. odbywał się w Białej Podlaskiej w amfiteatrze XIII Wojewódzki Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych. Decyzją jury tego przeglądu skrzypek Zdzisław Marczuk i Kapela GOK (Cz. Musiński i Wł. Niewęgłowski) zostali wytypowani na Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych do Kazimierza Dolnego.
 9. 8 czerwca 1988 r. Teatr Folklorystyczny z Wólki Polinowskiej zaprezentował w GOK ?Korowaj Podlaski? dla 36-osobowej delegacji z województwa pilskiego.
 10. Od lipca 1988 r. zaczął działać zespół akordeonowy pod kierunkiem Franciszka Mańkowskiego
 11. W dniach od 9 ? 11 września 1988 r. odbywały się Dni Konstantynowa połączone z Dniami Rzeczpospolitej i Dożynkami Gminnymi.
 12. 7 października 1988 r. w Białej Podlaskiej rozpoczęły się Dni Kultury Chińskiej, w ramach których delegacja z Chin przebywała w GOK i przeprowadziła pokaz kulinarny kuchni chińskiej połączony z degustacją potraw.
 13. 21 października 1988 r. gościła w GOK Kapela Czerniakowska.
 14. W dniach 26-27 listopada 1988 r. w Hannie odbywała się I Biesiada Nadbużańska, podczas której pani Leokadia Nitychoruk otrzymała II nagrodę w konkursie śpiewaczym.
 15. 7 stycznia 1989 r. z koncertem kolęd i pastorałek wystąpili artyści z Warszawy: Urszula Trawińska ? Moroz i Mikołaj Moroz.
 16. 28 lutego 1989 r. zorganizowano w GOK uroczystość z okazji odznaczenia Medalem Orła Białego 88-letniego mieszkańca gminy Stanisława Mizernego.
 17. Podczas XIV Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Białej Podl.- 11 czerwca 1989 r. Zdzisław Marczuk otrzymał I nagrodę jako solista skrzypek oraz II ? jako solista śpiewak i został wytypowany na Festiwal Ogólnopolski do Kazimierza.
 18. W dn. 23-24 czerwca 1989 r. reprezentant naszej gminy Włodzimierz Niewęgłowski grający na bębnie i Pan Romaniuk grający na harmonii przygrywali podczas konkursu tańca tradycyjnego uczestnikom Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Ludowego w Rzeszowie.
 19. 22 lipca 1989 r. muzycy ludowi z gminy wystąpili podczas uroczystości otwarcia remizo ? świetlicy w Gnojnie.
 20. 29 czerwca 1989 r. Małżonkowie Nitychorukowie z Wólki wystąpili jako tancerze w Woj. Konkursie Tańca Ludowego i zostali zakwalifikowani na Ogólnopolski Festiwal Tańca do Rzeszowa. Tam otrzymali oni III miejsce w konkursie oraz wyróżniono ich jako najstarszą wiekowo parę taneczną.
 21. Decyzją jury XV Woj. Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych w dn. 20 maja 1989 r. wytypowano na Ogólnopolski Festiwal do Kazimierza Z. Marczuka i jego syna Krzysztofa do konkursu ?Duży - Mały? oraz Kapelę Ludową GOK  (Cz. Musiński i Wł. Niewęgłowski). Zostali oni tam nagrodzeni: Kapela wygrała II nagrodę w kategorii kapel oraz nagrodzono pana Zdzisława Marczuka i Jego syna Krzysztofa.
 22. 22 marca 1991 r. uchwałą Rady Gminy zmieniono statut GOK i na stanowisko Dyrektora powołano Stanisławę Celińską Wójta Gminy.
 23. Od 2 września 1991 r. nastąpiła zmiana obsady kadrowej: Teresa Bartosiewicz została Głównym Instruktorem a jako woźna zaczęła pracę Lucyna Kalinowska.
 24. 28 września 1991 r. wystąpił w gminie po raz pierwszy cyrk, do którego bilety rozprowadzał GOK ? sprzedano 720 biletów.
 25. 15 października 1991 r. rozpoczął się w GOK kurs języka angielskiego
 26. Podczas kolejnego występu Z. Marczuka ze swoimi zespołami na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel w Kazimierzu: Kapelę Rodzinną Marczuków - nagrodzono ich II lokatą a Z. Marczuka z synem Krzysztofem ? III nagrodą w konkursie ?Duży - Mały?
 27. 1 października 1992 r. rozpoczęła  pracę jako pracownik gospodarczy Wiesława Kowaluk
 28. 2 października 1992 r. rozpoczął się w GOK drugi rok nauki języka angielskiego.
 29. 17 grudnia 1992 r. zakupiono do sali widowiskowej nowe oświetlenie dyskotekowe.
 30. 17 stycznia 1993 r. wystąpił w GOK Teatr Ziemi Podlaskiej ze spektaklem ?Gość oczekiwany?.
 31. 1 czerwca 1993 r. odbyła się I edycja Mini Listy Przebojów.
 32. 17 czerwca 1993 r. zakupiono nowy komputer.
 33. 20 czerwca 1993 r. GOK organizował część artystyczną uroczystości ?Marszałek wraca do Konstantynowa? poświęcone Osobie Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 34. 23 stycznia 1994 r. zorganizowano wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Białej Podlaskiej pierwszą  uroczystość ?Za kolędę dziękujemy?
 35. 1 maja 1994 r. w Bazylice w Janowie Podl. nasza młodzież wystąpiła z przedstawieniem ?Brylantowy Krzyż?.
 36. 1 czerwca 1994 r. odbyła się w GOK premiera sztuki ?O krasnoludkach i o sierotce Marysi?.
 37. 22 czerwca 1994 r. zorganizowaliśmy w Gnojnie razem z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Białej Podlaskiej imprezę plenerową ?Sobótki?.
 38. Zespół Śpiewaczy z Wólki Polinowskiej wystąpił 8 października 1994 r. w Ratajewiczach podczas Jesiennego Przeglądu Teatrów Obrzędowych.
 39. 13 października 1994 r. Kapela Marczuków i Zespół Śpiewaczy z Wólki Polinowskiej w Muzeum w Ciechanowcu uczestniczyli w nagraniach filmu dokumentalnego o weselu, rejestrowanego przez TVP program II. Odtwarzali obrzęd ?Korowaj podlaski? i inne części dawnego wesela.
 40. 25 listopada 1994 r. gościliśmy w GOK ekipę Warszawskiego Ośrodka Telewizyjnego Program II TVP z Warszawy. Ekipa telewizyjne rejestrowała występy naszych zespołów i kapel, które następnie były emitowane na antenie TVP.
 41. 28.11.1994 r. reporter ?Słowa Podlasia? Adam Trochimiuk wykonywał zdjęcia naszym zespołom ludowym w GOK, które posłużyły do opracowywanych dwóch folderów o naszej gminie.
 42. 16 lutego 1995 r. rozpoczął się kurs tańca, prowadzony przez instruktora z Białej Podlaskiej.
 43. 29 kwietnia 1995 r. w ramach XXI Wojewódzkich Spotkań Amatorskich Zespołów Teatralnych w GOK przygotowano i przedstawiano widowisko obrzędowe ?Na Święty Jerzy trawa się pierzy?.
 44. Wielki sukces Pana Zdzisława Marczuka w Kazimierzu na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych. 25 czerwca 1995 r. otrzymał on najwyższą nagrodę tego festiwalu tzw. ?Basztę? za grę na skrzypcach.
 45. 8 lipca 1995 r. odbyło się spotkanie organizacyjne i pierwsza próba zespołu ?Pogodna Jesień?. Zespół zadebiutował podczas Dożynek Wojewódzkich w Konstantynowie w dniu 3 września 1995 r.
 46. 29 listopada 1995 r. gościliśmy z redaktorem ?Słowa Podlasia? Istvanem Grabowskim w domu Pani Marianny Strojek ? jednej z członkiń Teatru Obrzędowego w Wólce Polinowskiej, który przygotowywał widowisko ?Podlaskie chrzciny?. Owocem tego spotkania były 2 artykuły prasowe, które ukazały się w tej gazecie.
 47. 25 sierpnia 1996 r. zespół ?Pogodna Jesień? na Dożynkach Wojewódzkich w Czemiernikach zaprezentował swój pierwszy wieniec dożynkowy.
 48. 29 września 1996 r. ? IX Biesiada Nadbużańska w Gnojnie nad Bugiem zorganizowana w naszej gminie pierwszy raz. Gościliśmy wówczas delegację z Włoch i Białorusi oraz zespoły z całego województwa bialskopodlaskiego.
 49. 4 maja 1997 r. Zespół ?Pogodna Jesień?, Zespół Śpiewaczy z Wólki i Kapela Rodzinna Nitychoruków wystąpiły w części artystycznej obchodów 75-lecia OSP z Konstantynowa.
 50. 18 maja 1997 r. dwie solistki z zespołu ?Pogodna Jesień ?: Danuta Wereszko i Feliksa Matoszuk zadebiutowały w Przeglądzie Kapel w Białej Podlaskiej i zostały wyróżnione.
 51. 29 maja 1997 r. odbyła się w Kościele  w Konstantynowie premiera sztuki ?Ślepiec?, przygotowanej i przedstawionej przez Grupę Teatralną GOK.
 52. Maj 1997 r. ? zaczęły odbywać się w GOK mityngi grup Anonimowych Alkoholowych i Al-Anon, jako grupy wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu.
 53. 23 września 1997 r. zorganizowaliśmy z zespołem ?Pogodna Jesień? uroczystą kolację w związku z przebywaniem w naszej gminie delegacji z Francji. Odbywało się spotkanie tej delegacji z władzami samorządowymi gminy i Marszałkiem województwa bialskopodlaskiego.
 54. 22 lutego 1998 r. w Komarówce Podlaskiej na Wojewódzkich Prezentacjach Teatrów Obrzędowych Panie z Wólki Polinowskiej zdobyły I miejsce za przedstawienie ?Prządki ?.
 55. 30 marca 1998 r. dla młodzieży z kl. VIII szkół z gminy przeprowadzony został na sali widowiskowej program o tematyce antyalkoholowej ?NOE?
 56. 31 maja 1998 r. w Platerowie na XXIII Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych zadebiutowała młodziutka skrzypaczka Monika Sawczuk oraz zespół ?Pogodna Jesień?.
 57. 24 stycznia 1999 r. podczas VI Prezentacji ?Za kolędę dziękujemy? w Konstantynowie młodzież z grupy teatralnej zaprezentowała swoje kolejne przedstawienie. Tym razem było ono o tematyce bożonarodzeniowej i miało tytuł ?Przystąpmy do szopy?
 58. 10 czerwca 1999 r. wyjeżdżaliśmy z Zespołem ?Pogodna Jesień? i radnymi Rady Gminy w Konstantynowie na spotkanie z Papieżem Janem Pawłem II do Siedlec, uprzednio ucząc się pieśni na tę okoliczność.
 59. 12 września 1999 r. na I Powiatowych Dożynkach w Międzyrzecu otrzymaliśmy III miejsce za wieniec dożynkowy.
 60. 6 października 1999 r. odbyła się kolejna premiera przedstawienia grupy teatralnej - tym razem pt. ?Bernardeta?
 61. 2 grudnia 1999 r. gościliśmy w 15-rocznicę istnienia GOK ekipę TVP. Powstał z tej wizyty reportaż, który został wyemitowany na antenie ogólnopolskiej.
 62. 22 ? 23 stycznia 2000 r. były dniami wielkiego sukcesu naszych zespołów na Międzynarodowym Festiwalu Kolędniczym w Terespolu. Nagrodzone zostały Kapela Sąsiedzka ,  Dziecięcy Zespół Śpiewaczy oraz Zespół ?Pogodna Jesień? , pracujące pod kierunkiem Zdzisława Marczuka.
 63. 9 marca 2000r. ? kolejny sukces Pana Marczuka, jego syna Tomasz i brata Eugeniusza oraz  Moniki Sawczuk w Filharmonii Narodowej. Wystąpili oni w programie ?Czyście nas radzi, czyście nas nie radzi?, otrzymali ogromne brawa i jako jedyni bisowali.
 64. 7 kwietnia 2000 r. reżyser filmu ?Niech gra muzyka? przesłuchiwał w GOK Panów: Zdzisława, Eugeniusza i Tomasza Marczuków oraz Monikę Sawczuk. Nasi muzycy zostali zaproszeni do zagrania w tym filmie.
 65. W dniach 18 ? 28 sierpnia 2000 r., jako reprezentacja powiatu bialskiego, Zdzisław Marczuk, Kapela Sąsiedzka, Dziecięcy Zespół Śpiewaczy, rzeźbiarz Andrzej Grzybowski oraz Teresa Bartosiewicz gościli w Niemczech w powiecie Oberhavel. Ekipa gminy Konstantynów godnie reprezentowała lokalną kulturę podczas obchodów ?Tygodnia Polskiego?.
 66. W dniach 16 ?17 września 2000 r. pod kierunkiem Wójta Gminy Stanisławy Celińskiej zorganizowane zostały pierwsze, po zmianach ustrojowych, Dni Konstantynowa i kolejna XIII już Biesiada Nadbużańska.
 67. 24 września 2000 r. Zespół ?Pogodna Jesień?, Kapela Sąsiedzka, Dziecięcy Zespół Śpiewaczy ze Zdzisławem Marczukiem oraz Kapela Rodzinna Dziołaków wystąpiły w części artystycznej obchodów 50-lecia banku w Konstantynowie.
 68. W dniach 28 listopada ? 7 grudnia 2000 r. dziecięce zespoły z Panem Marczukiem, nazwane na potrzeby tego projektu Dziecięcym Zespołem ?Zakalinki?, nagrywały materiał muzyczny do płyty tzw. ?matki?. Nagrania z tej płyty zostały powielone w 400 egzemplarzach na płytach magnetofonowych. Koszty nagrań i wydania płyt pokryło Starostwo, a o realizację tego zamierzenia postarał się GOK.
 69. 29 stycznia 2001 r. Kapela Sąsiedzka i Dziecięcy Zespół Śpiewaczy, występujące jako Zespół Dziecięcy ?Zakalinki? a działające dzięki nauczycielowi Zdzisławowi Marczukowi, otrzymały nagrodę Starosty Bialskiego pn. ? Bialskie Talenty?.
 70. Uchwałą Rady Gminy z dnia 2 lutego 2001 r. zmieniony został statut GOK ? połączono Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczna w jedną instytucję ? Gminne Centrum Kultury a na dyrektora powołano Wójta Gminy Panią Stanisławę Celińską.
 71. 25 marca 2002 r. Kapela Rodzinna Dziołaków otrzymała od Starosty Bialskiego nagrodę ?Bialskie Talenty?
 72. Grupa teatralna ?Arka? z naszego GCK wystąpiła w Białej Podlaskiej w konkursie ? Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych, gdzie została bardzo pozytywnie oceniona przez jury.
 73. 7 kwietnia 2002 r. panie z Zespołu ?Pogodna Jesień?, poszerzając kręgi swoich działań i zainteresowań, przygotowały piękne pisanki na Powiatowy Konkurs Palm i Pisanek do Sosnówki. Prace te zyskały wielkie uznanie Dyrektora Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie i zostały przekazane do tegoż muzeum, gdzie miały być eksponowane.
 74. 15 września 2002 r. na Dożynkach Powiatowych w Terespolu reprezentantka naszej gm. Agnieszka Bartosiewicz otrzymała nagrodę za prace przygotowaną na konkurs fotograficzny. Reprezentujący gminę Zespół ?Pogodna Jesień? wystąpił w części artystycznej oraz prezentował piękny wieniec dożynkowy własnoręcznie wykonany, dzięki żeńskiej jego części.
 75. 12 października 2002 r. z dużym sukcesem nasz reprezentant Paweł Borysiuk zaprezentował się z programem kabaretowym podczas Wojewódzkich Spotkań Kabaretowych w Kąkolewnicy.
 76. 25 marca 2003 r. młoda skrzypaczka  ? Monika Sawczuk otrzymała w kolejnej edycji nagrodę Starosty Bialskiego ?Bialskie Talenty?.
 77. 13 kwietnia 2003 r. grupa teatralna ?Amator? z Gminnego Centrum Kultury zaprezentowała na Powiatowym Przeglądzie Teatrów w Białej Podlaskiej nowe przedstawienie o tytule ?Królewna Śnieżka i 5 krasnoludków?. Występy naszych młodych aktorów zostały wysoko ocenione przez jury konkursu.
 78. 9 maja 2003 r. przejeżdżał przez naszą gminę Eurodyliżans który wyruszył z Janowa Podlaskiego do Brukseli. W związku z tym wydarzeniem w parku Platerów odbywała się uroczystość z udziałem młodzieży szkolnej i Zespołu ?Pogodna Jesień?. W przygotowaniach do tej imprezy współpracowały miejscowe szkoły, Urząd Gminy i Gminne Centrum Kultury.
 79. W dniach 30-31 sierpnia 2003 r. podczas IV edycji Dni Konstantynowa odbywały się V Dożynki Powiatowe. Było to wielkie święto gminy i jej kultury. W konkursie na wieniec dożynkowy Zespół ?Pogodna Jesień? otrzymał kolejną nagrodę.
 80. 4 lipca 2004 r. Zespół ?Pogodna Jesień? wystąpił w części artystycznej jubileuszu 50-lecia OSP Gnojno. Panie wystąpiły w nowych spódnicach i fartuszkach.
 81. 28 sierpnia 2004 r. podczas Dożynek Powiatowych w Łomazach otrzymaliśmy wyróżnienie za stoisko promujące gminę Konstantynów, miejscowe kulinaria oraz wystawę prac  artystów z gminy Konstantynów.
 82. 18 maja 2005 r. na 85. urodziny Papieża Jana Pawła II, przy dużej pomocy młodzieży z grypy teatralnej, napisany został przez Teresę Bartosiewicz scenariusz programu poetycko ? muzyczny poświęcony Osobie Papieża. W oparciu o ten scenariusz powstała uroczystość ?Młodzież - w hołdzie Janowi Pawłowi II?, którą członkowie grupy zaprezentowali społeczności gminy.
 83. 1 lipca 2005 r. gościliśmy redaktorkę Radia Lublin Magdalenę Lipiec. Prezentowaliśmy jej, z pomocą mieszkańców poszczególnych odwiedzanych wsi, ciekawe miejsca i nasz dorobek w dziedzinie kultury lokalnej. Nagranie miało służyć jako materiał do audycji ?Perły i perełki  z Podlasia?.

100. 26 listopada 2005 r. zorganizowaliśmy jubileusz 10-lecia zespołu ?Pogodna Jesień?, połączony z prezentacją dorobku zespołu i podziękowaniami za wkład poszczególnych członków w utrwalanie dziedzictwa kulturowego gminy Konstantynów.

101. 2 kwietnia 2006 r. zorganizowaliśmy w Kościele przy współudziale wielu środowisk i osób, w I rocznicę śmierci papieża - uroczystość pt. ?W hołdzie Janowi Pawłowi II ? Parafianie z Konstantynowa?. Opracowanie scenariusza i całość prac organizacyjnych wzięło na siebie Gminne Centrum Kultury. Nad stroną muzyczną czuwali Zdzisław Marczuk i Stanisław Fila a slajdy, prezentujące sylwetkę Karola Wojtyły a później Jana Pawła II, przygotowane zostały przez Romualda Murawskiego i Stanisława Filę.

102. 9 kwietnia 2006 r. młodzież z grupy teatralnej GCK po raz kolejny wystąpiła w Przeglądzie Teatrów w Białej Podlaskiej. Zaprezentowana sztuka teatralna zatytułowana była ?Uczeń w teatrze życia?. Niektóre sceny z tego przedstawienia młodzi aktorzy sami wymyślali w czasie prób.

103.  W dniach 10 ? 11 kwietnia 2006 r. gościliśmy  w GCK delegację nauczycieli z Litwy. Goście częstowani byli miejscowymi potrawami podczas kolacji i śniadania a także zwiedzali ciekawe miejsca w Konstantynowie przed wyruszeniem w dalszą drogę na Litwę.

104. W dniach 24 ? 25 czerwca 2006 r. Zespół ?Pogodna Jesień?, uprzednio przeszedłszy dwa stopnie rywalizacji ? powiatowy i wojewódzki, zadebiutował na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Było to ogromne i niezapomniane wyróżnienie za ogrom prac związanych z wyszukaniem i odpowiednim wykonaniem przez panie dawnych pieśni z terenu gminy.

105. 10.09.2006 r. ?Pogodna Jesień?, jako jedyny zespół z diecezji siedleckiej został zaproszony do występu w części artystycznej Dożynek Diecezjalnych w Pratulinie. Na tę okoliczność opracowano specjalny scenariusz występu poetycko ? muzycznego, który zaprezentowali uczestnikom dożynek członkowie ?Pogodnej Jesieni?.

106.  29 października 2006 r. ?Pogodna Jesień? wyśpiewała III nagrodę w Tucznej na Festiwali Pieśni Patriotycznej, wykonując nieznane dla młodego pokolenia pieśni.

107. 6 grudnia 2006 r., po wygranych wyborach i objęciu stanowiska Wójta Gminy, dyrektorem Gminnego Centrum Kultury zostaje Romuald Murawski.

108. 27 lutego 2007 r. gościliśmy w GCK redaktora Józefa Sobieckiego z ?Radia Dla Ciebie?, który nagrywał audycję o utalentowanym, i niestety nieżyjącym mieszkańcu gminy, Ireneuszu Filipiuku.

109. 5 kwietnia 2007 r. nasz projekt został zakwalifikowany do grantu przyznanego przez Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego. Projekt otrzymał nazwę ?Przeszłość dla przyszłości ? bożonarodzeniowe obrzędy i smaki Konstantynowa ?. Dzięki realizacji projektu zebrano 7 obrzędów bożonarodzeniowych i wigilijne przepisy kulinarne, które znalazły się w opracowanej publikacji o tym samym tytule co projekt.  GCK także z pieniędzy z projektu wzbogaciło się o kamerę cyfrową.

110.  22 kwietnia 2007 r. odbyło się w GCK integracyjne Spotkanie Wielkanocne  z udziałem księży, ?Pogodnej Jesieni?, Koła Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie oraz Wójta Gminy.

111. 17 czerwca 2007 r. Zespół ?Pogodna Jesień? godnie reprezentował gminę na podsumowaniu projektu starostwa pt. ?Smaki Pogranicza?. W wydanej, w związku z tym projektem książce z przepisami kulinarnymi, na 109 przepisów - 12 jest autorstwa naszych pań z zespołu.

112. 19 września 2007 r. na wniosek GCK Aleksandra Rudzińska, młoda mieszkanka gminy otrzymała nagrodę Starosty Bialskiego ?Bialskie Talenty? za udzielanie się na rzecz kultury lokalnej i wspaniałe wyniki w nauce.

113. 30 grudnia 2007 r. odbyła się w GCK uroczysta sesja Rady Gminy połączona ze spotkaniem opłatkowym radnych, sołtysów i pracowników samorządowych.

114. 16 marca 2008 r. w Borkach w czasie X Spotkań z Pieśnią i Tradycją Wielkopostną Zespół ?Pogodna Jesień? otrzymał nagrodę za występ w koncercie pieśni wielkopostnych oraz za wspaniałe stoisko z kulinariami wielkopostnymi i dekoracjami wielkanocnymi.

115.  18 maja 208 r. ?Pogodna Jesień? na  Podlaskim Festiwalu Pieśni Maryjnej w Leśnej Podlaskiej w konkursie wyśpiewała sobie wyróżnienie.

116. 1 czerwca 2008 r. po 3 miesięcznych przygotowaniach zadebiutowały na Powiatowym Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych w Styrzyńcu młode siostry Julia i Karina Rabczuk ? uczennice Zdzisława Marczuka.

117.  W dniach 12 ? 13 lipca 2008 r. odbywały się IX Dni Konstantynowa. W oficjalnej części uroczystości, na wniosek GCK, Nagrodami Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Grabczuka zostali uhonorowani wspaniali twórcy kultury ludowej gminy: Leokadia Nitychoruk i Zdzisław Marczuk.

118. 22 listopada 2008 r. w Dęblinie, po przejściu eliminacji międzypowiatowych 9. Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów, Zespół ?Pogodna Jesień? otrzymał wyróżnienie za wykonanie starych pieśni.

119. Z okazji 20-lecia pracy artystycznej zorganizowano 29 listopada 2008 r. ?Benefis Zdzisława Marczuka?. Zaprezentowano sylwetkę Mistrza i Jego dorobek artystyczny. Podczas projekcji multimedialnej uczestnicy Benefisu obejrzeli nagrania video ze zbiorów GCK dokumentujące twórczość Pana Marczuka. W związku z Jubileuszem wydano płytę CD z nagraniami muzyki ludowej wykonywanej przed laty przez jego uczniów.

120.  W dniu 30 grudnia 2008 r. na sesji Rady Gminy w Konstantynowie dokonano zmiany statutu Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie. Ze struktury GCK wyodrębniono Gminną Bibliotekę Publiczną im. Kajetana Sawczuka, dzięki czemu obie instytucje  zyskały osobowość prawną.

121. 2 stycznia 2009 r., po zmianie statutu w dn. 30.12.2008 r., na stanowisko dyrektora GCK powołano Teresę Bartosiewicz.

122. 27 lutego odbyło się spotkanie organizacyjne grupy tanecznej. Dziewczęta zaczęły ćwiczenia od 1 marca pod kierunkiem Pani Małgorzaty Adach. Debiut tej grupy odbył się w Szkole Podstawowej w Konstantynowie 1 czerwca podczas Dnia Dziecka. Dziewczęta miały w ciągu 2009 r. roku udane występy w Terespolu, Rokitnie i Konstantynowie.

 

A teraz trochę danych liczbowych:

 1. W ciągu 18, od kiedy dokumentowano corocznie pewne dane, zorganizowano blisko 500 dyskotek.
 2. Od 17 organizujemy Prezentacje ?Za kolędę dziękujemy?, w których biorą udział z całego powiatu zespołu ? każdego roku gościmy średnio około 250 osób.
 3. Współtworzyliśmy z wieloma środowiskami i grupami twórczymi trzy Spotkania Wielkanocne.
 4. Zorganizowaliśmy 9 spotkań wigilijnych, które rokrocznie gromadzą coraz większą liczbę uczestników.
 5. Współtworzyliśmy część artystyczną a także wykonywaliśmy inne prace związane z 10 edycjami Dni Konstantynowa.
 6. Przygotowaliśmy wiele przedstawień z grupami teatralnymi i występowaliśmy poza gminą prezentując je na przeglądach powiatowych jak również w kościołach (Konstantynów, Janów Podlaski i Szpaki).
 7. Nauczaliśmy kilka lat organizując kursy językowe.
 8. Zorganizowaliśmy 5 autorskich uroczystości poświęconych osobie Jana Pawła II.
 9. Organizowaliśmy konkursy literackie i plastyczne, dzięki którym powstała jubileuszowa publikacja Pt. ?Aniołowie wiedzą??, wydana i promowana podczas uroczystości poświęconej 25-leciu Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie.
 10. Wydaliśmy 2 książki: jedna  pt. ?Przeszłość dla przyszłości ? bożonarodzeniowe obrzędy i smaki Konstantynowa? i druga ? pt. ?Aniołowie wiedzą...?.
 11. Wykonaliśmy 14 wieńców dożynkowych, za które otrzymaliśmy II i III nagrodę oraz wyróżnienie a także wyróżniono nas za stoisko promujące gminę podczas dożynek powiatowych.
 12. Dzięki sponsorom wydaliśmy 17 różnych kartek pocztowych, na którym promujemy naszych miejscowych twórców, jak też ich prace literackie i plastyczne.
 13. Na temat działalności GCK i naszych twórców opracowane zostały  4 prace licencjackie i 1 magisterska.
 14. Od 2003 roku przygotowujemy stoiska promujące kulinaria i prace artystyczne podczas dożynek powiatowych.
 15. Mamy w swoich zbiorach dokumentację audio, video i fotograficzną z naszych uroczystości w ilości ponad 100 płyt CD i DVD.
 16. Wystawiamy prace naszych twórców w gminie a także pokazujemy je poza na terenie powiatu.
 17. Dokumentujemy zapisy naszych obrzędów ludowych i kulinariów.
 18. Zorganizowaliśmy 11 eliminacji rejonowych Konkursu Recytatorskiego.
 19. Mamy w naszych zbiorach 16 kronik
 20. Przez 25 lat kilkakrotnie odnawiane były pomieszczenia GCK i sala widowiskowa. Remontowana była sala widowiskowa i podłoga w niej. Wymieniliśmy wszystkie okna, zrobiliśmy daszek nad drzwiami wejściowymi i wymieniliśmy te drzwi. Dokonaliśmy remontów na zapleczu sali(odgrzybianie, nowa instalacja, przebudowa łazienki,), urządziliśmy zaplecze kuchenne. Wyremontowaliśmy także 2 łazienki.
 21. Prowadzimy wypożyczalnię naczyń i udostępniamy pomieszczenia na różne spotkania, szkolenie itp..
 22. Promujemy zespoły, twórców indywidualnych i naszą działalność pisząc artykuły do ?Gościńca bialskiego? i współpracujemy z mediami.
Poprawiony: środa, 19 stycznia 2011 r.