W Hołdzie Janowi Pawłowi II – 2012 r.

Drodzy Parafianie!

Jan Paweł II ? Papież Rodziny, to hasło XII Dnia Papieskiego, obchodzonego w dniu dzisiejszym. Nie od dziś wiadomo, iż sytuacja Kościoła ściśle wiąże się z kondycją rodziny. Z jednej strony Kościół zawsze wspierał rodzinę, z drugiej zaś, sam mógł na nią liczyć. Osłabianie życia rodzinnego, które w historii było wynikiem przeróżnych czynników, zawsze w jakimś stopniu odbijało się na życiu wspólnoty wierzących, a także na życiu narodu. Niejednokrotnie w sposób niezwykle dramatyczny. Ojciec Święty Jan Paweł II, dziś już błogosławiony, miał pełną świadomość tego niezwykle ważnego faktu.

Czytaj dalejW Hołdzie Janowi Pawłowi II – 2012 r.