25. Dzień Seniora w Konstantynowie – 18.10. 2009 r.

ŚWIĘTO RODZINY SENIORSKIEJ W KONSTANTYNOWIE
W niedzielne popołudnie 18 października 2009 r. odbywało się w Konstantynowie doroczne święto ? Dzień Seniora. Na zaproszenie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Gminnego Centrum Kultury przybyli seniorzy z całej gminy, aby wspólnie wspominać miniony rok, obejrzeć występy artystyczne oraz potańczyć na zabawie.

W części oficjalnej życzenia seniorom złożyli: Pani Teresa Niczyporuk Prezes Koła Emerytów z Konstantynowa, Pan Romuald Murawski Wójt Gminy, Pan Stanisław Supeł Prezes Zarządu Rejonowego Związku Emerytów z Białej Podlaskiej, Pan Tadeusz Łazowski Starosta Bialski oraz nowy proboszcz parafii w Konstantynowie ks. Waldemar Tkaczuk. Odczytane zostały także życzenia Pani Feliksy Matoszuk członkini Zespołu ?Pogodna Jesień?, która z powodu choroby nie mogła sama przybyć. W gronie zaproszonych gości nie zabrakło również księdza kanonika Władysława Proczka, obchodzącego w br. 90.lecie urodzin, oraz księdza wikarego Bogdana Kozłowskiego.

Część artystyczną pięknie ozdobili swym śpiewem zespół ?Pogodna Jesień? na czele z Mistrzem Zdzisławem Marczukiem oraz Zespół ?Pawłowianki?, który swój występ wzbogacił o cześć satyryczno ? kabaretową. Przerwy w zabawie tanecznej wypełniały wspólne śpiewy uczestników, w tym także życzenia 120 lat dla jednej z uczestniczek Dnia Seniora mieszkanki gminy Apolonii Berdowskiej, która ukończyła już 96 lat.

Piękne ukłony należą się członkom Zarządu oraz innym seniorom z Koła Emerytów w Konstantynowie za zajęcie się sprawami organizacyjnymi i przygotowanie potraw dla uczestników, trwającej do późnych godzin wieczornych zabawy.

Wniosek, jaki nasuwa się po Święcie Rodziny Seniorskiej z Konstantynowa jest taki, że zasadne jest organizowanie tego typu spotkań integrujących środowisko. Patrząc na wspólną zabawę osób w ?Złotym wieku? daje się zauważyć, że ludzie zapominają o chorobach i troskach dnia codziennego mile spędzając czas.