27. Dzień Seniora w Konstantynowie – 23.10. 2011 r.

W niedzielne popołudnie 23.10.2011 r. Seniorzy z gminy Konstantynów kolejny raz obchodzili swoje święto.
W bieżącym roku po raz pierwszy w roli nowej Przewodniczącej Koła wystąpiła Pani Henryka Gołoś, która razem ze swoim mężem Henrykiem i innymi członkami Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów spinali całość przygotowań.
Gminne Centrum Kultury użyczyło Sali i wyposażenia, a także zajęło się ozdobieniem części artystycznej tego święta.

Po przywitaniu gości przez Panią Przewodniczącą i Jej męża, wyczytaniu sponsorów, gorącym poczęstunku w oczekiwaniu na przyjazd ze Sławatycz Pana Przewodniczącego Zarządu Powiatowego ZERiI poproszono o występ Zespół ?Pogodna Jesień? i Mistrza Zdzisława Marczuka. Półgodzinny śpiew zyskał uznanie zebranych gości, Pana Starosty Tadeusza Łazowskiego i Jego Małżonki. Nie zabrakło ciepłych życzeń i wsparcia finansowego od Pana Wójta Gminy Romualda Murawskiego z Małżonką. Oprawą duchową Dnia Seniora zajął się ks. Proboszcz Waldemar Tkaczuk.

Uczestnik innego święta seniorów i trochę z tego powodu spóźniony Przewodniczący Zarządu Powiatowego ZERiI Pan Stanisław Supeł oraz inni Goście z Białej Podlaskiej nie szczędzili pochwał dla Zespołu ?Pogodna Jesień? za występ dla konstantynowskich seniorów oraz za uświetnienie swoim śpiewem Święta Seniora w Białej Podlaskiej w dn. 15.10.2011 r.

Przy samodzielnie wykonanych smakołykach uczestnicy bawili się do późnych godzin wieczornych nie bacząc na to, że następnego dnia na pewno niejednego będzie boleć ?noga w biodrze?.