You are currently viewing Diagnoza potrzeb Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie

Diagnoza potrzeb Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie

Przygotowujemy się i budżet na następny rok. Wypełnienie tej ankiety może przynieść wiele korzyści dla nas i dla WAS