You are currently viewing Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie realizuje projekt pt. „NA  RATUNEK” realizowany w ramach projektu systemowego pn. „Konwersja  cyfrowa domów kultury”.

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie realizuje projekt pt. „NA RATUNEK” realizowany w ramach projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury”.

Celem projektu jest doposażenie naszej instytucji w sprzęt tj. oświetlenie sceniczne Sali widowiskowej, nagłośnienie, zestaw mikrofonów, aparat fotograficzny, kamera, oprogramowanie do obróbki zdjęć i muzyki oraz szereg szkoleń niezbędnych do prawidłowego użytkowania zakupionego sprzętu. Dodatkowo chcemy dostosować nasze działania do osób z niepełnosprawnościami poprzez dostosowanie strony internetowej oraz zakup pętli indukcyjnych. Zakładamy, że efektem finalnym tego projektu będzie większa samodzielność w realizowaniu działań, oszczędność i bardziej profesjonalna realizacja wydarzeń kulturalnych.

Wartość projektu to 71 600 zł w pełni finansowana ze środków Funduszu Europejskiego.

Dodaj komentarz