Obóz Wojsk Stefana Czarnieckiego na Ziemi Konstantynowskiej

41. mały konkurs recytatorski.

Impreza historyczna "OBÓZ WOJSK STEFANA CZARNECKIEGO NA ZIEMI KONSTANTYNOWSKIEJ"

W dniu 2 września 2018 r. na mostku łączącym dwa brzegi rzeczki Czyżówki oraz w urokliwym parku Platerów w Konstantynowie w godz. od 15.00 do 22.00 zorganizowano imprezę plenerową ?OBÓZ WOJSK STEFANA CZARNECKIEGO NA ZIEMI KONSTANTYNOWSKIEJ?, w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowę o przyznaniu pomocy nr 00687-6935-UM0311491/18 zawarto dnia 17.07.2018 r. pomiędzy Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, w ramach którego działali: Grzegorz Kapusta ? Wicemarszałek Województwa i Krzysztof Grabczuk ? Wicemarszałek Województwa, a Gminnym Centrum Kultury w Konstantynowie reprezentowanym przez Teresę Bartosiewicz ? dyrektora. 

W programie imprezy ujęto: rekonstrukcję życia w obozie wojskowym w XVII, rekonstrukcję pojedynka J. Ch. Paska z braćmi Nuczyńskimi i Jasińskim, występy artystyczne na scenie, wystawy rękodzieła miejscowych artystów, ?Ucztę Staropolską 3 x M? i degustację potraw przygotowanych na tę ucztę, pokazy 3 twórców dawnych zawodów: tkaczki, pszczelarza i garncarza, a całość zakończył widowiskowy pokaz tańca z ogniem

Pomysł na zorganizowanie takiego wydarzenia ma swoje źródło w ?Pamiętnikach? Jana Chryzostoma Paska. Według zapisów historycznych przez dzisiejszy Konstantynów, dawniej zwany Kozierady, przechodziły i obozowały wojska Stefana Czarnieckiego w drodze na Moskwę. Fakt ten opisał także J. Ch. Pasek w ww. ?Pamiętnikach?, gdzie także zamieścił opis swojego pojedynku z braćmi Nuczyńskimi i Jasińskim. Pojedynek ten, w naszej rekonstrukcji, miał miejsce na kamiennym mostku nad rzeką Czyżówką, nieopodal parku, gdzie odbywała się impreza.

Rekonstrukcja życia obozowego i pojedynku nigdy nie była prezentowana mieszkańcom ani turystom i wzbudziła bardzo duże zainteresowanie, szeroko zapowiadane w Internecie. Obejmowała ona szkolenia strzeleckie i wystrzał armatni, pokazy szablowe, szkółkę szermierki, zabawy plebejskie i lanie kul. Wszystkie działania były komentowane przez grupę rekonstrukcyjną ? Komputową Chorągiew Stefana Czarnieckiego z Białegostoku.

Na placu imprezy prezentowali wystawy rękodzieła twórcy z gminy, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej i uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej ? instytucji z Konstantynowa.

Panie z trzech KGW i Kół Aktywnych Kobiet zostały zaproszone do przygotowania ?Uczty Staropolskiej 3 x M?. Każda grupa pań przygotowała po 9 potraw z wyszukanych dawnych przepisów 3 x M, czyli na bazie: mięsa, mąki i miodu. Każdej potrawy było po 20 porcji. W dn. 2 września 2018 r. w godz. od 16.00 do 19.00 panie przygotowały stoiska z tymi kulinariami do oceny przez jury, które ustanowić miało I, II i III miejsca za te kulinaria. Komisja jednak uznała, że każde koło aktywnych pań przygotowało potrawy niepowtarzalne i postanowiła przyznać wszystkim I miejsca. Każde koło otrzymało nagrody rzeczowe, które wręczono na scenie. Wszystkie przygotowane potrawy były serwowane do degustacji dla uczestników imprezy.

Jak wcześniej wspomniano w ramach imprezy odbyły się pokazy twórców trzech ginących zawodów: tkaczki, garncarza oraz pszczelarza. Pokazy dawnych rzemiosł były nieodpłatne, umożliwiły zapoznanie się z pracą garncarza czy tkaczki i pozwoliły uczestnikom na aktywny wypoczynek. Pszczelarka, na makiecie ula, opowiadała o pracy pszczół, miodach i ich leczniczych możliwościach oraz serwowała różne miody do degustacji.

W czasie 3 godzinnej części artystycznej na scenie od 18.30 do 21.30 prezentowany był program z udziałem zespołów POGODNA JESIEŃ, MELIZMAT i LATIDO, Zdzisława MARCZUKA z Oliwią SPYCHEL i Kapelą PODLASIAKI oraz występem gwiazdy wieczoru ? zespołu EXTAZY. Imprezę zakończył widowiskowy pokaz tańca z ogniem na tle zabytkowego pałacu Platerów.

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie, pomysłodawca imprezy, wyraża nadzieję, że poprzez rekonstrukcje wydarzeń historycznych i pozostałe opisane wyżej działania przyczyniono się do promocji bogactwa kulturowego i wzrostu atrakcyjności obszaru objętego LSR.

Opracowanie: Teresa Bartosiewicz

WÓJT GMINY I DYREKTOR GMINNEGO CENTRUM KULTURY w Konstantynowie

w związku z organizowaną w dn. 2 września 2018 r.

imprezy historycznej OBÓZ WOJSK STEFANA CZARNIECKIEGO NA ZIEMI KONSTANTYNOWSKIEJ składają serdeczne PODZIĘKOWANIA wszystkim Osobom i Instytucjom, które przyczyniły się do realizacji zamierzonych w projekcie działań. Dziękujemy Proboszczowi Parafii PW. Św. Elżbiety Węgierskiej w Konstantynowie ks. Waldemarowi Tkaczukowi za odprawienie mszy świętej, serdeczne przyjęcie grupy rekonstrukcyjnej? Komputowej Chorągwi Stefana Czarnieckiego z Białegostoku i kazanie wygłoszone w związku z organizowaną imprezą oraz zainteresowanie innymi działaniami grupy rekonstrukcyjnej w Parku Platera. Dziękujemy Podlasko ? Kozieradzkiemu Bractwu Kurkowemu za udział w naszym święcie i wspieranie swoją obecnością działań rekonstrukcyjnych. Dziękujemy Zarządowi Województwa Lubelskiego za przyznaniu pomocy na projekt, który będzie dofinansowany w ramach PROW na lata 2014 -2020. Dziękujemy Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupie Działania w Białej Podlaskiej za przeprowadzenie naboru i wydanie decyzji pozytywnej na realizację projektu. Dziękujemy Komputowej Chorągwi Stefana Czarnieckiego z Białegostoku za wspaniałą lekcję historii, rekonstrukcji pojedynku na mostku i życia w obozie wojskowym w XVII wieku. Dziękujemy wszystkim Uczestnikom konkursu plastycznego i literackiego NIEPODLEGŁA organizowanego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości za przygotowanie pięknych prac, a nagrodzonym gratulujemy pomysłowości i umiejętności. 
GMINNE CENTRUM KULTURY, jako instytucja wnioskująca o przyznanie pomocy na imprezę historyczną OBÓZ WOJSK STEFANA CZARNIECKIEGO NA ZIEMI KONSTANTYNOWSKIEJ,
składa PODZIĘKOWANIA:

Dziękujemy Radzie Gminy Konstantynów, Panu Romualdowi Murawskiemu, Wójtowi Gminy i Pani Elżbiecie Mikulskiej, Skarbnikowi Gminy, za zrozumienie i zadbanie o finansowe zabezpieczenie projektu.

Dziękujemy Wójtowi Gminy za ogromnie wsparcie działań zaplanowanych w projekcie i różnorodną pomoc.

Dziękujemy Kołu Aktywnych Kobiet “Pogodna Jesień”, Kołu Aktywnych Kobiet z Konstantynowa i Kołu Gospodyń Wiejskich z Zakanala za wspaniałe kulinaria i przygotowanie “Uczty Staropolskiej 3 X M”.

Dziękujemy Pani Elżbiecie Łazowskiej, Sekretarz Gminy, oraz paniom: Iwonie Pietraszuk i Annie Wawryniuk za pracę w jury konkursu kulinarnego.

Dziękujemy Dyrekcji, Terapeutom i Mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej oraz Kierownictwu, Instruktorom i Uczestnikom Warsztatu Terapii Zajęciowej przy GOPS w Konstantynowie za przygotowanie wspaniałych wystaw twórczości swoich podopiecznych.

Dziękujemy Wykonawcom części artystycznej – Zespołom: POGODNA JESIEŃ, MELIZMAT, LATIDO, solistom: Gabrysi Stańczuk ? Zarzyckiej, Mai Doroszuk, Weronice Franczuk, Dominice Stolarek, Magdzie Karczmarz, Bartłomiejowi Juszkiewiczowi i Dawidowi Gereszowi, Panom: Krzysztofowi OLESIEJUKOWI i Zdzisławowi MARCZUKOWI, młodej skrzypaczce Oliwii SPYCHEL, Kapeli PODLASIAKI z Beatą SPYCHEL, Kapeli SZWAGRY, zespołowi EXTAZY i grupie prezentującej taniec z ogniem za ciekawy program i wspaniałą ucztę duchową.

Dziękujemy Druhom Strażakom ze wszystkich oddziałów OSP z gminy za ogromną pomoc podczas trwania imprezy.

Dziękujemy Firmie Państwa Anety i Jarosława Iwaniuków za podjęcie trudu realizacji poszczególnych działań zaplanowanych w projekcie.

Dziękujemy Ekipie Pracowników Urzędu Gminy i Gminnego Centrum Kultury za wspaniałą postawę i ogromną pomoc związaną z przygotowaniem parku Platerów i miejsca pojedynku na mostku, dbałość o sprawny przebieg imprezy oraz pracę po jej zakończeniu.

Linki do stron z galeriami i wideo relacjami do projektu OBÓZ WOJSK STEFANA CZARNIECKIEGO NA ZIEMI KONSTANTYNOWSKIEJ: