Spotkajmy się z Tradycją Weselną

41. mały konkurs recytatorski.

Projekt SPOTKAJMY SIĘ Z TRADYCJĄ WESELNĄ NA ZIEMI KONSTANTYNOWSKIEJ 10.07.2011 r.

"Spotkajmy się z tradycją weselną na Ziemi Konstantynowskiej"

Drugi projekt realizowany przez Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie w ramach działania 413 ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? objętego PROW na lata 2007-2013 - nabór I 2011 ogłoszony przez Bialskopodlaską Lokalna Grupę Działania.

“Spotkajmy się z tradycją weselną na Ziemi Konstantynowskiej” to projekt, który w roku 2011 realizuje Gminne Centrum Kultury Konstantynowie. Ma on na celu zachowanie i ochronę dziedzictwa kulturowego poprzez przybliżenie mieszkańcom niektórych obrzędów weselnych w czasie imprezy promującej projekt. Druga grupa działań skupia się na wydawnictwie publikacji zawierającej zapisy nutowe i teksty pieśni weselnych, zapis przebiegu pieczenia dawnego ciasta weselnego ? korowaja oraz zbiór opisów przebiegu dawnego wesela. Publikacja ta dokumentować więc będzie regionalne i ludowe tradycje gminy Konstantynów. Cele te wpisane są w Lokalną Strategię Rozwoju Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania. Całość działań projektowych w bardzo dużym stopniu zakłada także aktywizację mieszkańców zachęcając ich do angażowania się w niektóre działania związane z wydawnictwem.

Impreza promująca powyższy projekt miała miejsce 10 lipca 2011r. w konstantynowskim parku Platerów. Tego dnia Konstantynów przepełnił klimat dawnej tradycji weselnej. Na oryginalnie udekorowanej przez Joannę Szpura scenie prezentowali się artyści amatorzy ze społeczności lokalnej oraz zespoły ludowe, taneczne i grupy wokalne, w tym także zagraniczne z innego kontynentu ? Azji. Zaszczycili nas dostojni gości życia publicznego z różnych stron województwa. Wspanialej konstantynowskiej widowni zostały przedstawione obrzędy weselne: ?Korowaj Podlaski? w wykonaniu Teatru Obrzędowego z Wólki Polinowskiej i ?Oczepiony? zainscenizowane przez Zespół Obrzędowy ?Cycowianie?. Za różnorodne występy w części artystycznej uroczystości 10 muzykom, zespołom i solistom zostały wręczone statuetki ?Zdziśka Muzykanta?. Statuetka ta zaprojektowana przez Roberta Miturę stanie się znakiem rozpoznawczym przyszłej wioski tematycznej. Nie przeszkodziły ani słońce ani ulewny deszcz, które starały się ?królować? w Parku Platerów podczas uroczystości, gdyż dookoła sceny panowała niesamowita atmosfera zabawy. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie; obejrzeć występy, posmakować potraw przygotowanych przez panie z zespołu ?Pogodna Jesień? oraz KGW Konstantynów. Liczne stoiska twórców i wystawy ich rękodzieła ozdabiały plener, natomiast kramiki z kulinariami przyciągały tłumy smakoszy kuchni regionalnej. Podczas imprezy wyłożona była księga pamiątkowa, w której wszyscy goście i uczestnicy mogli zostawić swoje wpisy.

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie składa serdeczne podziękowania wszystkim partnerom projektu oraz władzom gminy Konstantynów na czele z Panem Wójtem Romualdem Murawskim za okazaną pomoc.

Dziękujemy zespołom, solistom, które przyjęły zaproszenie do udziału w części artystycznej imprezy.

Dziękujemy Paniom: Cecylii Kordaczuk, Danucie Wereszko, Danucie i Katarzynie Garbowicz, Zofii Włodarskiej, Teresie Filipiuk, Marzenie Hołub, Krystynie Strojek, Ewie Góra i Jolancie Rudzińskiej oraz Iwonie Pietraszuk za przygotowanie potraw na stoisko z kulinariami serwowanie ich publiczności.

Dziękujemy Paniom z KGW Zakanale za wspaniałe potrawy dla gości.

Składamy podziękowania: Panu Mirosławowi Szwaderowie za pomoc przy prowadzeniu części artystycznej, strażakom, pracownikom miejscowych szkół, przedszkola, pracownikom samorządowym i GCK za ogrom prac wykonanych na potrzeby projektu.

Dziękujemy wszystkim osobom nie wymienionym z nazwiska, dzięki którym nie poradzilibyśmy sobie w sprawach organizacyjnych naszej uroczystości.

Dziękujemy osobom, które podjęły trud pomocy w zbieraniu materiałów do publikacji, która ukaże się pod koniec trwania projektu.

Opracowała: Ewelina Niczyporuk

Dni Konstantynowa 2011
(fot. J. Janczak)