You are currently viewing Spotkanie w sprawie nowopowstałego zespołu…
Exif_JPEG_420

Spotkanie w sprawie nowopowstałego zespołu…

Myślicie, że spotkanie w sprawie nowopowstałego zespołu to tylko rozmowa i próby śpiewu. Otóż nie w Komarnie to było cudowne spotkanie wielu utalentowanych ludzi i sympatyków muzyki i śpiewu na żywo.
Dziękuję w szczególności sołtysom bardzo zaangażowanym w integrację społeczną. Wasza praca jest nieoceniona.
Brawo WY 
PS. Kolejna próba 26.05 o godz. 18 w kaplicy.