W Hołdzie Janowi Pawłowi II – 2010 r.

?W hołdzie Janowi Pawłowi II?- mieszkańcy gminy Konstantynów

Popłynęły łzy z oczu wielu osób, które przybyły na uroczystość upamiętniającą V Rocznicę Odejścia do Domu Ojca Papieża Polaka. Uroczystość ta pod nazwą ?W hołdzie Janowi Pawłowi II? została zorganizowana w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 11 kwietna 2010 r. w kościele parafialnym w Konstantynowie. Jej przebieg miał dodatkowo szczególny charakter z uwagi na ogłoszoną żałobę narodową po rozbiciu się samolotu prezydenckiego i tragicznej śmierci 96 naszych Rodaków w tym Pana Prezydenta RP i Jego Małżonki.

Od pięciu lat głównym pomysłodawcą i organizatorem uroczystości upamiętniającej osobę Papieża jest Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie, które rokrocznie zaprasza
do twórczości literackiej, muzycznej plastycznej z tej okazji. Zaproszeni twórcy nie zawiedli i w roku bieżącym. Powstały piękne grafiki, obraz malowany na szkle oraz haftowane obrazy z wizerunkiem Papieża. Przygotowana z nich wystawa w kościele, posłużyła jako wspaniałe dopełnienie uroczystości. Muzyk ludowy Zdzisław Marczuk skomponował 2 pieśni o Ojcu Świętym: ?Papież znał człowieczy los?, ?Odszedłeś by wejść do nieba?. Konstantynowski organista Stanisław Fila już po raz piąty ułożył słowa i skomponował muzykę do pieśni wychwalającej Papieża. Jedną z pięciu skomponowanych przez Pana Filę pieśni p.t.: ?Kochać Boga, człowieka, przyrodę? przy jego akompaniamencie, wykonała Schola. Czterogłosowo rozpisaną pieśń ?O Janie Pawle? wykonał Chór Parafialny, a najnowszą pieśń skomponowaną 8 kwietnia 2010 r. p.t.: ?Dzisiaj wielu Boga prosi? zaprezentował sam Pan organista. Podczas uroczystości zadebiutowały 2 zespoły wokalne z GCK: dorośli wykonali pieśń ?Błogosławieni? z aranżacją instruktora Piotra Kulickiego, a grupa młodzieżowa pieśń: ?Nie lękajcie się?, ?Sutanna? oraz ukochaną papieską ?Barkę? wykonaną wspólnie ze wszystkimi zgromadzonymi w kościele. Były mieszkaniec Konstantynowa, poeta Edward Janczuk ułożył wiersz p.t.: ?Z Ewangelią w ręku?. Wykorzystano także cztery wiersze byłej naszej mieszkanki Pani Haliny Dziubańskiej, która ma niemały dorobek poetycki na temat Osoby Papieża, Konstantynowa i aniołów.

Jako wspaniałe słowo łączące występy wokalne posłużyły teksty wypowiedziane kiedyś przez Ojca Świętego w czasie różnych Jego wystąpień.

GCK składa szczególne podziękowania ks. proboszczowi Waldemarowi Tkaczukowi, który swym słowem, wspaniale wprowadził wszystkich zgromadzonych w podniosły nastrój uroczystości i dokonał podsumowania na jej zakończenie.

Dziękujemy także Zespołowi ?Pogodna Jesień?, Chórowi Parafialnemu, Scholi, 2 zespołom wokalnym z GCK za piękne śpiewy. Składamy podziękowania muzykom: Zdzisławowi Marczukowi, Stanisławowi Fili i Piotrowi Kulickiemu za twórczy wkład i przygotowanie zespołów do występów. Dziękujemy recytatorom: Danucie Wereszko, Anastazji Przybysławskiej, Urszuli Szwader, Patrycji Horbowicz, Paulinie Czubaj, Łucji Wereszko i Kasi Litwiniuk. Dziękujemy Agnieszce Charko, Małgorzacie Kobylińskiej, Teresie Warownej oraz Annie Koguc za piękne prace z wizerunkiem Papieża.

Dziękuję ks. Bogdanowi Kozłowskiemu i Dorocie Andruszkiewicz za dokumentację fotograficzną całej uroczystości.                                              

                                                                                                           Opracowała: Teresa Bartosiewicz


Poniżej prezentujemy tekst pieśni poświęconej Papieżowi Janowi Pawłowi II autorstwa Stanisława Fili,

z dopisaną trzecią zwrotką nawiązującą do tragicznego wydarzenia spod Smoleńska z dnia 10 kwietnia 2010r.

 

?Dzisiaj wielu Boga prosi?

Czas minionych pięciu lat nie wymazał ważnych dat,

których obraz pozostanie już na stałe.

Twoich śladów na tej ziemi niezliczonych czas nie zmieni

słów co mogły drążyć nawet twardą skałę.

 

Ref.:  Dzisiaj wielu Boga prosi, aby Kościół mógł ogłosić

Papież Polak w poczet świętych jest włączony.

 

Janie Pawle, Ojcze nasz, z Domu Ojca o nas dbasz

by owczarnia podążyła słuszną drogą.

Czuwaj stale, prowadź nas, a szczególnie w trudny czas

Twoje prośby w niebie dla nas wiele mogą.

 

Ref.:  Dzisiaj wielu Boga prosi?

 

Dzisiaj w Miłosierdzia czas nowy ból ogarnia nas

Las katyński kwiat narodu znów pochłania.

Janie Pawle uproś nam z miłosierdzia boskich ran

W miejsce afer czas narodu pojednania.

 

Ref.:  Dzisiaj wielu Boga prosi?


V Rocznica Odejścia do Domu Ojca Jana Pawła II

Konstantynów 11 kwietnia 2010 r. (niedziela)

Program

 1. Patrycja Horbowicz ? Wstęp od słów:?02 kwietnia 2005r. przeszedł do wieczności nasz Wielki Rodak??

Stanisław Fila ? autorska pieśń Pt. ?Dzisiaj wielu Boga prosi?

 1. Patrycja Horbowicz ? wiersz poświęcony Janowi Pawłowi II od Pana Edwarda Janczuka (z dnia 25.02.2010 r.) od słów ?Z Ewangelią w ręku??
 2. Paulina Czubaj ? Tekst Jana Pawła II ? Pielgrzymka do Ziemi Świętej – Homilia na Górze Błogosławieństw ? fragmenty od słów: ?Ileż pokoleń przed nami głęboko poruszyło Kazanie na Górze??
 3. Grupa Wokalna Dorosłych z GCK pieśń ?Błogosławieni? z akompaniamentem Piotra Kulickiego
 4. Patrycja Horbowicz ? wiersz Haliny Dziubańskiej ?Wciąż rozmawiam z Tobą ? Papieżu?
 5. Występ zespołu ?Pogodna Jesień? i Zdzisława Marczuka – pieśń skomponowaną przez Zdzisława Marczuka ?Papież znał człowieczy los?
 6. Danuta Wereszko – wiersz Haliny Dziubańskiej ?Papież ? Pielgrzym?
 7. Zespół ?Pogodna Jesień? zaśpiewa pieśń z muzyką Z. Marczuka ?Odszedłeś by wejść do nieba?
 8. Kasia Litwiniuk Tekst ? ?Jan Paweł II mawiał, że każdy dar, jest nam nie tylko dany?.?
 9. Schola ? zaśpiewa autorską pieśń Stanisława Fili ?Kochać Boga, człowieka, przyrodę? (słowa i muzyka: Stanisław Fila ? Konstantynów 02.04.2007 r.)
 10. Łucja Wereszko – wiersz Haliny Dziubańskiej ?Twoje Papieżu Dobrotliwe Oblicze?
 11. Chór Parafialny ? autorska pieśń Stanisława Fili ?O Janie Pawle? (słowa i muzyka Stanisław Fila ? Konstantynów 03.03.2009 r.)
 12. Anastazja Przybysławska – wiersz Haliny Dziubańskiej ?Dzień Zadumy?
 13. Chór Parafialny ? Pieśń ?Gaude Mater?
 14. Paulina Czubaj ? Testament Ojca Świętego Jana Pawła II – zapis z dnia 6.III.1979 r. od słów:?Nie pozostawiam po sobie własności?
 15. Śpiew Młodzieżowej Grupy Wokalnej z GCK pod kierunkiem Piotra Kulickiego ? pieśń ?Sutanna?
 16. Łucja Wereszko ? tekst od słów: ?Karol Wojtyła został Papieżem?
 17. Grupa wokalna Młodzieży z GCK pod kierunkiem Piotra Kulickiego wykona pieśń ?Nie lękajcie się?
 18. Urszula Szwader – wiersz “Na Twym pogrzebie” ( autor: Ryszard Makowski)

– w tle skrzypce – melodia do “Barki” przygrywana przez Zdzisława Marczuka

 1. ukochana przez Papieża pieśń ?Barka? ? wykonają ją pierwszą zwrotkę Grupa Wokalna pod kierunkiem P. Kulickiego a następne wszyscy zgromadzeni w kościele
 2. Patrycja Horbowicz ? tekst podsumowujący uroczystość od słów: ? Jan Paweł II znał duszę człowieka?
 3. Nagranie z płyty ? słowa Jana Pawła II ? O Bożym Miłosierdziu?
 4. Zakończenie

V Rocznica Odejścia do Domu Ojca Jana Pawła II

Konstantynów 11 kwietnia 2010 r.

Kościół Parafialny

Scenariusz uroczystości

 1. Wstęp ? Patrycja Horbowicz

02 kwietnia 2005r. przeszedł do wieczności nasz Wielki Rodak ? Jan Paweł II . Chyba Wszyscy przeżywaliśmy wspólnie ostatnie godziny Jego ziemskiego życia, Jego cierpienie, Jego agonię, Jego pogrzeb, w którym uczestniczyły tłumy wiernych z całego świata. Do tej chwili, jaką był powrót do Ojca, przygotowywał się Ojciec Święty przez lata. Już w 1979 roku w swoim Testamencie napisał: ??ostateczne wezwanie nastąpi wówczas, kiedy Pan zechce. Pragnę, ? aby wszystko, co składa się na moje ziemskie życie, przygotowało mnie do tej chwili. Nie wiem, kiedy ona nastąpi, ale tak jak wszystko, również tę chwilę oddaję w ręce matki mojego Mistrza.?

Teraz “nasz ukochany Papież stoi w oknie Domu Ojca, widzi nas i błogosławi nam”. Dlatego zebraliśmy się tu wspólnie po to, aby Ojciec Święty ożył w naszych umysłach, sercach, i życiu.

Stanisław Fila – Pieśń skomponowana i ułożona przez Stanisława Filę ?Dzisiaj wielu Boga prosi? wykonana przez autora

 

?Z Ewangelią w ręku?

(Tekst  Edward Janczuk ? Borsuki 25.02.2010 r.)

 

Z Ewangelią w ręku

Wyruszył na swe

Święte boje

By naród katolicki

Przeszedł metanoję.

Dnia 16 października 1978 r. po godz. siedemnastej

Biały dym

Dobywający się

Znad Sykstyńskiej Kaplicy

Obwieścił światu

Że na Piotrowej Stolicy

Został wybrany

Jan Paweł II

Pożegnał Kraków

I rodzinne Wadowice

By objąć na Watykanie

Jako Namiestnik Chrystusa

Piotrową Stolicę

Nam Polakom

Wiadomość o wyborze

Niezwykle radosna była

Że Papieżem został

Nasz Rodak

Kardynał Karol Wojtyła.

Ujmował wiernych

Swym sercem otwartym

Mądrym słowem

Uśmiechem i żartem

W czasie pielgrzymek do Polski

Łatwo nawiązywał kontakt

Z Rodaków tłumami

Którzy Jego pouczające homilie

Nagradzali gromkimi brawami

Młodzież i dzieci

Szczególną darzył poufałością

Podkreślając że są oni

Narodu przyszłością

Wiedząc dokładnie

Że w interesie młodych

Decyzja taka leży

Ustanowił

Światowe

Dni Młodzieży

Tłumaczył słuchaczom

Że wśród wielu nieporozumień

Przeżywamy próbę sumień

Cały swój

Pielgrzyma trud i znój

Powierzył Maryji

W opiekę Jej

Oddał się cały

I osiągnął

Wynik wspaniały

?Totus Tuus?

?Cały Twój?

Mądrymi treściami

Wzbogacał stale

Nauczycielską Swą mowę

I dał nam

Przykazanie nowe

?Abyśmy przy wierze

Ojców trwali

I się wzajemnie miłowali?

Odwiedzając Ojczyznę

Udowadniał naocznie

Że Ją miłował

Klękał na ziemi

I Ją całował

Prosił Ducha Świętego

Słowami mocnemi

?Przyjdź Duchu Święty

I odnów oblicze Ziemi

Tej ziemi?

I niósł wytrwale

Dobrą Nowinę

Między Narody świata

Wiedział że Ewangelia

Wszystkie narody

W prawdzie Bożej zbrata

W czasie Obrad Soborowych

Przy dyskusyjnym stole

Nieprzerwanie pełnił

Przywódczą rolę

Wiedzą Polacy

Że Był

Tytanem pracy

Praca i choroba

Do tego się przyczyniły

Że powoli Papieża

Opuszczały witalne siły

Do ostatnich dni życia

Pełnił powinności swoje

Naród cały

Napełniony był

Dużym niepokojem

Z watykańskiego komunikatu wynika

Że 2 kwietnia 2005 roku o godz. 21.37

Papieża dusza świetlana

Przeszła na wieki do Pana

Dziękujemy Dobremu Bogu

Za wybitnie genialnego Papieża

Który Matce Bożej

Kierowanie Kościołem powierzał

Gdy z perspektywy czasu

Na pontyfikat patrzymy

Bardzo wysoko

Papieża Polaka cenimy

Prawdopodobnie najbliższy czas

To pokaże

Że Papież Polak

Zostanie wyniesiony na ołtarze

Wielkość naszego Papieża

Wyrasta z miłości

Został papieżem

Z Bożej Opatrzności

22.02.2010 r.

 

3. Paulina Czubaj

Jan Paweł II ? Pielgrzymka do Ziemi Świętej – Homilia na Górze Błogosławieństw ? fragmenty (Korazim, 2000-03-24)

?Ileż pokoleń przed nami głęboko poruszyło Kazanie na Górze! Ilu młodych ludzi w ciągu wieków zgromadziło się wokół Jezusa, aby słuchać słów o życiu wiecznym! Ile młodych serc natchnęła moc Jego osobowości i zniewalająca prawda Jego orędzia! To cudowne, że tutaj jesteście! ? powiedział Papież.

I dalej mówił: Ci, którzy jako pierwsi słuchali błogosławieństw Jezusa, nosili w swoich sercach pamięć innej góry, Góry Synaj. (?) ?Te dwie góry: Synaj i Góra Błogosławieństw, ukazują nam przewodnik po naszym chrześcijańskim życiu i podsumowanie naszych obowiązków wobec Boga i bliźnich?. Prawo (z Góry Synaj) i Błogosławieństwa razem wyznaczają drogę ku naśladowaniu Chrystusa i królewską drogę do duchowej dojrzałości i wolności.

?Błogosławieni jesteście ? powiedział Jezus ? błogosławieni ubodzy w duchu, cisi i miłosierni, smucący się, wy którzy pragniecie i łakniecie sprawiedliwości, czystego serca, czyniący pokój, prześladowani! Błogosławieni jesteście! Ale słowa Jezusa mogą wydawać się dziwne. Dziwne jest, że Jezus wywyższa tych, których świat na ogół uważa za słabych. Powiada im: ?Błogosławieni jesteście, wy którzy wydajecie się być przegrani, ponieważ wy jesteście prawdziwymi zwycięzcami: ?do was należy królestwo niebieskie?! Słowa, wypowiedziane przez tego, który ?jest cichy i pokorny sercem? (Mt 11,29), stanowią wyzwanie, które domaga się głębokiej i stałej odnowy ducha, wielkiej przemiany i przekształcenia serca.

 1. Występ Grupy Wokalnej z GCK ? (Wysłuchajmy śpiewu grupy wokalnej z GCK, której akompaniować będzie nauczyciel Pan Piotr Kulicki ? pieśń ?Błogosławieni?)

?Błogosławieni? Osiemeństw1. Nowe tysiąclecie, nowy blask nadziei,

Błogosławieni ubodzy w duchu. Błogosławieni, Błogosławieni
Albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni?


Błogosławieni którzy się smucą. Błogosławieni?
Albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni?


Błogosławieni cisi. Błogosławieni ?
Albowiem oni na własność posiądą Ziemię. Błogosławieni ?


Błogosławieni którzy łakną i pragną sprawiedliwości.  Błogosławieni ?
Albowiem oni będą nasyceni.  Błogosławieni?


Błogosławieni miłosierni. Błogosławieni ?
Albowiem oni miłosierdzia dostąpią.  Błogosławieni ?


Błogosławieni czystego serca. Błogosławieni ?
Albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni ?


Błogosławieni czystego serca. Błogosławieni ?
Albowiem Boga oglądać będą. Błogosławieni ?


Błogosławieni którzy wprowadzają pokój. Błogosławieni ?
Albowiem oni będą nazwani Synami Bożymi. Błogosławieni ?


Błogosławieni którzy cierpią, cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Błogosławieni ?
Albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni?

 1. Patrycja Horbowicz

?Wciąż rozmawiam z Tobą ? Papieżu?

(Wiersz Haliny Dziubańskiej)

Wiosna

budzi się z zimowego snu

a w nas budzi się zaduma nad przemijaniem.

To już piąty rok

jak opłakiwaliśmy Twoją śmierć ?

– Ojcze Święty.

Tak

to już piaty rok jak odszedłeś

na drugą stronę tęczy ? do Domu Pana.

A my jak  wtedy

gdy świat na chwilę zwolnił tempo

? staniemy przy Twym wizerunku

i nie wstydźmy się łez.

Łez

? które przynoszą ukojenie

po stracie tak bliskiej osoby

jaką byłeś Ty

? Papieżu ? Polaku.

 

 1. Występ zespołu ?Pogodna Jesień? i Zdzisława Marczuka ? pieśń ?Papież znał człowieczy los? z muzyką Z. Marczuka

 

?Papież znał człowieczy los?

 

Ref. Papież znał człowieczy los

W niebo kierował okruch ziemi

Strzegł zawsze Bożych dróg

By duch nie kłaniał się materii.

Pozwól o Boże w pochmurnych czasach

Gdy gniew narasta w podszeptach zbrojeń

Gdy życie ludzkie jest pełne lęku,

By został dla nas Ojcem Pokoju.

Ref. Papież znał człowieczy los?

Pozwól o Chryste w splątanych czasach

Był dla nas zawsze Ojcem Wytrwania.

Gdy ciągle kłamstwo prawdę zasłania

Aby nasz Papież ? Orędownik Krzyża

Nieś Jego słowa w najdalsze kraje.

                   Ref. Papież znał człowieczy los?

Prowadź Go Duchu przez kontynenty

Spraw by w nas zasiał moc wiary świętej

Niech swoje łaski światu rozdaje.

 

 1. Danuta Wereszko

?Papież ? Pielgrzym?

(wiersz Haliny Dziubańskiej)

 

Papieżu ? Pielgrzymie Kochany

po kontynentach świata rzucany ?

? z własnej woli.

         Tak bardzo odejście Twe ? boli.

Byłeś słońca promieniem

co oświetlał naszą Ziemię

i uczyłeś kochać ludzi,

Boga i Ojczyznę.

         Człowiekiem Byłeś Wielkim,

ale smutek wszelki ?

? nie był Ci obcy.

I nad każdą istotą ?

  ? nawet tą wdeptaną w błoto

? nachyliłeś się.

Byłeś Ojcem i Bratem,

Pasterzem ? Polakiem,

który wyrósł z tej ziemi słowiańskiej,

gdzie w przydrożnej kapliczce

Świątek słucha modlitwy ?

ubogiego, bogatego

? każdego.

         Chcemy Ci podziękować

Nasz Polaku ? Papieżu ?

? więc modlitwę wznosimy do Pana,

aby w Domu,

w Niebiosach

miał Cię stale w opiece,

do godności najwyższych – Cię wyniósł,

jak Ty ? Ojcze Kochany wszystkich

maluczkich i panów

? wyniosłeś do godności ? Człowieczej.

 

 1. ?Pogodna Jesień? zaśpiewa pieśń z muzyką Zdzisława Marczuka ?Odszedłeś by wejść do nieba?

Odszedłeś by wejść do nieba

Odszedłeś by wejść do nieba

I rozbłysnąłeś potem jak trzeba

Powołał Cię Bóg do siebie

Byś nadal ludziom służył w potrzebie

Ref.: Z mocą tak wielką pełną miłości,

Która nam dała tyle radości.

 

Uczyłeś życia w godności

I przebaczenia w sercu, miłości.

Twój naród tęskni za Tobą

Z niedowierzaniem potrząsa głową

Ref.: Bo Ty już nigdy nas nie odwiedzisz

Nie ucałujesz swej polskiej ziemi.

 

 1. Kasia Litwiniuk

Jan Paweł II mawiał, że każdy dar, jest nam nie tylko dany, ale i zadany. Nie inaczej jest z darem młodości, miłości, wiary czy nadziei. Mamy być tymi, którzy z wdzięcznością przyjmują Boże bogactwa i dzielą się nimi z drugimi. Tymi słowami żegnał nas na spotkaniu w Poznaniu w 1997 r.:

“Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach waszego życia. Liczę na was. Liczę na wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi. Znałem młodzież polską i nie zawiodłem się nigdy na niej. Świat was potrzebuje. Potrzebuje was Kościół. Przyszłość Polski od was zależy. Budujcie i umacniajcie na polskiej ziemi “cywilizację miłości”: w życiu osobistym, społecznym, politycznym, w szkołach, w uniwersytetach, parafiach, w ogniskach rodzinnych, które kiedyś utworzycie. Nie żałujcie na ten cel młodzieńczego entuzjazmu, wysiłku ani ofiary. “A Bóg, dawca nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję” (Rz 15, 13). Was i całą młodzież polską pragnę zawierzyć Matce Najświętszej, Matce Chrystusa, Matce Pięknej Miłości, Królowej Polski. Amen” (Poznań, 03.06.1997).

 

 1. Schola ? zaśpiewa autorską pieśń Stanisława Fili ?Kochać Boga, człowieka, przyrodę?

 

?Kochać Boga, człowieka, przyrodę?

(słowa i muzyka: Stanisław Fila ? Konstantynów 02.04.2007 r.)

 

Jak zaufać Bogu do końca

Chociaż ciało tak cierpi i boli

Jak w modlitwie zatopić się całym

Siłę czerpać z Maryi, niewoli.

 

Ref.: Dziś o Twoje Subito Santo

Świat w modlitwie wznosi trud

lecz najbardziej Boga prosi

wdzięczny Tobie polski lud.

 

Jak przebaczyć bliźniemu, mordercy

biednych, głodnych pocieszać, szanować

liczne serca młodzieży porywać,

małe dzieci przytulać, całować.

 

Ref.: Dziś o Twoje Subito Santo?

 

Jak uroki przyrody dostrzegać

kajak, narty, gór szlaki ze śniegiem.

Wielkim Ojcze przykładem zostałeś,

choć na ziemi tak bardzo brak Ciebie.

 

Ref.: Dziś o Twoje Subito Santo?

 

 1. Łucja Wereszko

 ?Twoje Papieżu Dobrotliwe Oblicze?

(wiersz Haliny Dziubańskiej)

 

Brakuje mi Twego uśmiechu ? Papieżu

dobrotliwego wyrazu twarzy

tak często myślę o Tobie

a gdy ?rozmawiam? z Tobą

? to mi się darzy.

Darzy w sercu,

jest mi lżej na duszy

choć trudno jest żyć

 ? wiara ? ?kopie kruszy?.

Uczyłeś nas wiary,

Miłości do Boga

i zawsze proszę Cię Ojcze Święty

? o pomoc ? gdy w sercu mym ? trwoga.

Choć nie ma Cię wśród żywych

to jesteś w niebiosach

strzeż nas od złego

i wiemy że masz nas w opiece i nas kochasz

? Janie Pawle II.

 

Zapowiedź występu Chóru

 1. Chór Parafialny ? autorska pieśń Stanisława Fili ?O Janie Pawle?

 

?O Janie Pawle?

(słowa i muzyka Stanisław Fila ? Konstantynów 03.03.2009 r.)

 

Białej postaci blask z naszych pamięci kart,

miłości wielkiej żar do ludzi wszystkich ras,

głębi modlitwy stan niedościgniony nam

Piotrowej łodzi ster cierpiący po dni kres.

 

Ref.:  O Janie Pawle, Wielki Papieżu

przełomu wieków, cnót wielu wzorze

Przed tronem Ojca wstaw się za nami,

chorzy, strapieni proszą w pokorze.

 

Gdy Cię pożegnał świat a przyjął dobry Pan

Nadzieją jesteś nam upraszać Bożych łask

Westchnienia ślemy swe niech szybko stanie się

by Twej świętości blask z ołtarzy lśnił już nam.

 

Ref.: O Janie Pawle, Wielki Papieżu ?

 

 1. Anastazja Przybysławska

?Dzień Zadumy?

(wiersz Haliny Dziubańskiej )

Nadchodzi dzień zadumy

To już pięć lat temu ? jak odszedłeś

Ojcze Święty do Domu Pana.

Staniemy przed Twoim wizerunkiem

uwiecznionym w pięknym kamieniu

i będziemy szukać w nim

Twych Dobrych Oczu ? Papieżu.

Byłeś i pozostaniesz wzorem do naśladowania,

Miłosiernym Człowiekiem ?

? który nauczył nas miłości,

dobroci i szacunku do ludzi.

Ciałem ? nieobecny

lecz duchem wciąż z nami.

Mieliśmy wielkie szczęście,

iż Największy po Panu ? Pasterz ?

? wyrósł  z Polskiej Ziemi.

Jesteśmy dumni, że Byłeś,

Jesteś i Pozostaniesz ? stąd ?

znad Wisły i Odry,

Narwi i Bugu ?

?  z Polski.

Najukochańszy Papież ? Polak ? Rodak

a faktu tego nic nie zmieni

? pozostaniesz Papieżu Janie Pawle II ?

? Solą tej ziemi.

 1. zapowiedź występu Chóru – Chór Parafialny ? Pieśń ?Gaude Mater?

?Gaude Mater?

 

Gaude Mater Polonia.

Prole fecunda nobili.

Summi regis magnolia

Laude frequenta vigili.

Amen.

 

O Matko Polsko raduj się,

Że tak szlachetnych synów masz!

Wiecznego Króla w każdy dzień

Za wielkie dzieła chwałą darz!

Amen.  

 

 1. Paulina Czubaj

Testament Ojca Świętego Jana Pawła II

Zapis z dnia 6.III.1979 r. ? fragmenty

 

?Nie pozostawiam po sobie własności, którą należałoby zadysponować. Rzeczy codziennego użytku, którymi się posługiwałem, proszę rozdać wedle uznania. Notatki osobiste spalić. Proszę, ażeby nad tymi sprawami czuwał Ks. Stanisław, któremu dziękuję za tyloletnią wyrozumiałą współpracę i pomoc. Wszystkie zaś inne podziękowania zostawiam w sercu przed Bogiem Samym, bo trudno je tu wyrazić. (?)

Co do pogrzebu, powtarzam te same dyspozycje, jakie wydał Ojciec Święty Paweł VI. (dodatek na marginesie: Grób w ziemi, bez sarkofagu. (13.III.1992). O miejscu niech zdecyduje Kolegium Kardynalskie i Rodacy?.

Jak czytamy w testamencie Jan Paweł II nie pozostawił po sobie żadnej własności, którą należałoby zadysponować. Ale pozostawił swe ojcowskie serce. Ono nadal jest dla nas otwarte i nadal darzy nas miłością zatroskaną o nasze prawdziwe szczęście. To jest skarb, który – materialne ubóstwo papieża ? jedynie wyeksponowało.
Nic z tego, co posiadał, nie przysłoniło tej Jego wielkiej miłości, jaką darzył każdego człowieka. Za to serce dziś dziękujemy Bogu i Jemu, Słudze Bożemu Janowi Pawłowi II.

 

 1. Śpiew Młodzieżowej Grupy Wokalnej z GCK pod kierunkiem Piotra Kulickiego ? pieśń ?Sutanna?)

 

?SUTANNA?

Ref.: Wystarczyła ci sutanna uboga

I ubogi wystarczył ci ślub,

Bo wiedziałeś kim jesteś dla Boga

I wiedziałeś co tobie dał Bóg.

 

Nie słyszałeś Jego słów i nie pukał w twoje drzwi,

A jednak przyszedłeś do Niego.

On ci krzyż dać swój mógł, wśród życiowych dróg.

Zapukałeś i stanąłeś u drzwi Jego.

Ref.: Wystarczyła ci sutanna uboga ?

 

Cóż ci Jezus mógł dać oprócz trudnej drogi.

Cóż ci mógł powiedzieć w powitaniu.

Dobrze wie jak trudne są Jego drogi.

I najczęściej mówi w powołaniu.

Ref.: Wystarczyła ci sutanna uboga ?

 

Przechodziłeś wiele chwil, wiele ciepłych chwil.

I żegnałeś się z domem rodzinnym.

I wiedziałeś, że nie wrócisz już nigdy.

I, że życie to będzie już inne.

Ref.: Wystarczyła ci sutanna uboga ?

 

Jeśli chcesz bym służył tylko sercu Twojemu.

Jeśli kochasz choć troszeczkę, kochasz mnie.

Prowadź Jezu, prowadź proszę, Przyjacielu niezrównany.

W zwykłą szatę powołania ubierz mnie.

Ref.: Wystarczyła ci sutanna uboga ?

 1. Łucja Wereszko ? tekst:

Karol Wojtyła został Papieżem i to jednym z nielicznych, któremu historia bardzo szybko dopisała tytuł?Wielki? Tak wiele pielgrzymował tylko po to, aby pokazać nam, że każdy z nas pielgrzymuje od narodzin do śmierci i Sądu Bożego, pielgrzymujemy do celu ostatecznej Prawdy.?Nie lękajcie się? powtarzał Jan Paweł II, żyjcie pełnią życia i nie bójcie się śmierci, bo ją pokonał już Chrystus.

Nośmy w sercu słowa Jana Pawła II. Nośmy jego naukę. Nośmy Jego miłość.

 1. Grupa wokalna młodzieży z GCK pod kierunkiem Piotra Kulickiego wykona pieśń ?Nie lękajcie się?)

?Nie lękajcie się?

Ref.: Nie lękajcie się, Ja jestem z wami.
      Nie lękajcie się, Ja jestem z wami.
      Nie lękajcie się, Bóg jest Miłością.
      Nie lękajcie się, trwajcie mocni w wierze.
Ty Jesteś Skałą Zbawienia,
Jedyną naszą ostoją
przychodzimy do ciebie bo światło
ulecz nasze serca zmartwychwstać daj.

Ref.: Nie lękajcie się, Ja jestem z wami?..
              Pomóż nam wytrwać przy tobie
              Być wiernym w wierze przez życia czas
              tylko w tobie cała nasza nadzieja
              miłosierdziem swoim uzdrawiaj nas

Ref.: Nie lękajcie się, Ja jestem z wami?

Przekażcie światu mój ogień
Pokoju i miłosierdzia
Nieście wszystkim orędzie nadziei
Moje światło niech świeci wśród Was

Ref.: Nie lękajcie się, Ja jestem z wami?

9. Urszula Szwader – wiersz

 “Na Tym pogrzebie” ( autor: Ryszard Makowski)

w tle Zdzisław Marczuk zagra na skrzypcach melodię  “Barki”

Na Twym pogrzebie modlił się z nami
nawet wiatr
wciąż z Ewangelią kartki przewracał
szukał słów pięknych
ważnych dla Ciebie
modlił się szeptem – modlił i płakał
jak każda siostra
i każdy brat
targał flagami i w serca wnikał
swoim powiewem ocierał łzy
a potem ucichł
i księgi więcej już nie otwierał
i już nie czytał
wierząc że teraz o wiele częściej
będziemy do niej
zaglądać my
potem wiatr wtulił się w polskie flagi
i zaczął tęsknić
do polskich pieśni… i polskiej mowy
ale… nie słyszał jej teraz tu
a więc po cichu zaszumiał znowu
jakby chciał jeszcze
zajrzeć w Twe serce
i do kazania
dorzucić choćby… dwa proste zdania
i kilka ważnych dla Ciebie słów
Dzięki Ci Polsko za Twego Syna
Jego przyjaciół
i Jego dom
Dzięki za wszystko co tak ukochał
i w testamencie swoim wspominał
zanim podążył
przed Boga tron
Kochany Ojcze
mówiłeś kiedyś – tu u nas w Polsce
że oto “rzucasz słowa na wiatr”
wiatr je wysłuchał…
i poniósł dalej
i dobrze zasiał…
bo obrodziły one wspaniale
dlatego klęka przed Tobą dzisiaj
nie tylko Polska
lecz cały świat!

 1. TB – Posłuchajmy teraz ukochanej pieśni Papieża ?Barki?. Wykonajmy ją wszyscy zgromadzenie w kościele

 

?Barka?

Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim;
By łowić serca
Słów Bożych prawdą.
           Ref.:  O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
           Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
           Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
           Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.
Jestem ubogim człowiekiem,
Moim skarbem są ręce gotowe
Do pracy z Tobą
I czyste serce.
           Ref.:  O Panie, to Ty?
Ty, potrzebujesz mych dłoni,
Mego serca młodego zapałem
Mych kropli potu
I samotności.
           Ref.:  O Panie, to Ty?
Dziś wypłyniemy już razem
Łowić serca na morzach dusz ludzkich
Twej prawdy siecią
I słowem życia.
           Ref.:  O Panie, to Ty ?

 

 1. Patrycja Horbowicz

Jan Paweł II znał duszę człowieka. Wiedział, jakie są nasze tęsknoty, ale także słabości i brak odwagi. Słowa, które do nas kierował, wypowiadał z niezachwianym przekonaniem. Dlatego ludzie mu wierzyli, dlatego szły za nim miliony. Zarówno wierzący, jak niewierzący przyznają: tak jak ten człowiek to nikt nie przemawiał.

Kończąc uroczystość ?W hołdzie Janowi Pawłowi II Parafianie z Konstantynowa? upamiętniającą piątą rocznicę odejścia do Domu Pana Naszego Ukochanego Papieża, w niedzielę poświęconą Bożemu Miłosierdziu wsłuchajmy się w słowa jednej z modlitw Jana Pawła II wygłoszonej 22.04.2001 r. w II Niedzielę Wielkanocną

“Jezu, ufam Tobie”. Ta modlitwa, ceniona przez wielu czcicieli Miłosierdzia Bożego, trafnie wyraża postawę, z jaka my także pragniemy powierzyć się z ufnością Twoim dłoniom, Panie, nasz jedyny Zbawicielu. Ty żarliwie pragniesz, by Cię kochano, a kto wzbudza w sobie uczucia Twojego Serca, uczy się być budowniczym nowej cywilizacji miłości. Wystarczy prosty akt zawierzenia, aby przebić zasłonę mroku i smutku, zwątpienia i rozpaczy. Promienie Twego Boskiego Miłosierdzia przywracają nadzieję w szczególny sposób tym, którzy czują się przygnieceni ciężarem grzechu.
(…)

Maryjo, Matko Miłosierdzia, spraw, aby zawsze żywa pozostała w nas ufność, jaką pokładamy w twoim Synu, naszym Odkupicielu. Pomagaj nam także Ty, św. Faustyno, którą dzisiaj wspominamy ze szczególną miłością. Wraz z Tobą pragniemy powtarzać, gdy wpatrujemy się onieśmieleni w oblicze Boskiego Zbawiciela: “Jezu, ufam Tobie”. Dzisiaj i na wieki. Amen.

 1. Nagranie z płyty ? Słowa Jana Pawła II ?O Bożym Miłosierdziu?
 2. TB – Podziękowania za twórczy wkład w przygotowanie uroczystości

 

Drodzy Parafianie!

 

W tym tak szczególnym dla Kościoła i Polski dniu – Święcie Miłosierdzia Bożego, V Rocznicy odejścia do Domu Ojca Jana Pawła II a także odejścia do Pana wielu zacnych Polaków na czele z Panem Prezydentem Polski wraz z Małżonką

dziękujemy, że byliście Państwo z nami!

Dziękuję trzem muzykom:

– Zdzisławowi Marczukowi za 2 kompozycje dziś zaprezentowane przez zespół ?Pogodna Jesień? i za przygotowanie zespołu do występu,

– Stanisławowi Fili za 3 autorskie pieśni poświęcone papieżowi i poprowadzenie Chóru Parafialnego i scholi,

– Piotrowi Kulickiemu instruktorowi muzyki z GCK za przygotowanie 2 zespołów wokalnych oraz autorską aranżację pieśni ?Błogosławieni?.

 

Dziękuję Edwardowi Janczukowi i Halinie Dziubańskiej za strofy poezji poświęcone Osobie Papieża dziś wyrecytowane.

 

Dziękuję twórczyniom wyeksponowanych przed ołtarzem wizerunków Papieża: Agnieszce Charko, Małgorzacie Kobylińskiej, Teresie Warownej i Ani Koguc.

 

Dziękuję recytatorom: Danucie Wereszko, Anastazji Przybysławskiej, Urszuli Szwader, Patrycji Horbowicz, Paulinie Czubaj, Łucji Wereszko i Kasi Litwiniuk.

Zakończę słowami pieśni ułożonej 8 kwietnia 2010 r. przez Stanisława Filę

?Janie Pawle, Ojcze nasz z Domu Ojca o nas dbasz,

by owczarnia podążała słuszną drogą.

Czuwaj stale, prowadź nas, a szczególnie w trudny czas

Twoje prośby w niebie dla nas wiele mogą.?

Teresa Bartosiewicz
Dyrektor GCK Konstantynów