W Hołdzie Janowi Pawłowi II – 2012 r.

Drodzy Parafianie!

Jan Paweł II ? Papież Rodziny, to hasło XII Dnia Papieskiego, obchodzonego w dniu dzisiejszym. Nie od dziś wiadomo, iż sytuacja Kościoła ściśle wiąże się z kondycją rodziny. Z jednej strony Kościół zawsze wspierał rodzinę, z drugiej zaś, sam mógł na nią liczyć. Osłabianie życia rodzinnego, które w historii było wynikiem przeróżnych czynników, zawsze w jakimś stopniu odbijało się na życiu wspólnoty wierzących, a także na życiu narodu. Niejednokrotnie w sposób niezwykle dramatyczny. Ojciec Święty Jan Paweł II, dziś już błogosławiony, miał pełną świadomość tego niezwykle ważnego faktu.

Szczególnym wyrazem troski o rodzinę była inicjatywa Światowych Spotkań Rodziny. Pierwsze z nich odbyło się w 1994 roku w Rzymie. Z tej okazji Ojciec Święty wystosował specjalny List do rodzin, w którym poruszył najistotniejsze problemy i perspektywy rodziny. Kolejne spotkania odbyły się w Rio de Janeiro, w Meksyku i Manili. Mawiał: Rodzina jest drogą Kościoła. Rodzina jest organicznie zespolona z narodem, a naród z rodziną (por. List do rodzin, 1994 r. numery 2 i 17). Stąd też cały jego pontyfikat był naznaczony nie tylko wspieraniem, ale także kiedy to było konieczne, wręcz batalią o rodzinę.

Na początku ww. LISTU DO RODZIN (GRATISSIMAM SANE OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II Z OKAZJI ROKU RODZINY 1994 r.) czytamy

Drogie Rodziny,

 1. Obchodzony w Kościele Rok Rodziny stanowi dla mnie dogodną okazję, aby zapukać do drzwi Waszych domów, pragnę bowiem z Wami wszystkimi się spotkać i przekazać Wam szczególne pozdrowienie. Czynię to za pośrednictwem tego Listu, odwołując się do słów wypowiedzianych w Encyklice Redemptor hominis w pierwszych dniach mej Piotrowej posługi. Pisałem wtedy: ?Człowiek jest drogą Kościoła?.

To zdanie mówi naprzód o różnych drogach, jakimi chadza człowiek, ażeby równocześnie wyrazić, jak bardzo Kościół stara się iść wraz z człowiekiem po tylu różnych drogach jego ziemskiej egzystencji. Kościół stara się uczestniczyć w radościach i nadziejach, a także w trudach i cierpieniach ziemskiego pielgrzymowania ludzi z tym głębokim przeświadczeniem, że to sam Chrystus wprowadził go na te wszystkie drogi: że On sam dał Kościołowi człowieka i równocześnie mu go zadał jako ?drogę? jego posłannictwa i posługi.

Pan organista Stanisław Fila wykona autorską pieśń pt. ?Błogosławiony?

 1. Wysłuchamy pieśni ?Locus Iste? {zawierającej słowa: ?To miejsce (kościół) zostało stworzone przez Boga. Jest bez zarzutu?}. Wykona ją Zespół ?Melizmat? pod kierunkiem Piotra Kulickiego.
 2. Pani Danuta Wereszko ? tekst 3 i zapowiedź nr 4
 3. 3. W Liście do Rodzin z 1994 r. w tekście 4 czytamy:

Niniejszy List pragnę skierować nie do rodziny ?in abstracto?, ale do konkretnych rodzin na całym globie, żyjących pod każdą długością i szerokością geograficzną, pośród całej wielości kultur oraz ich dziedzictwa historycznego. Właśnie miłość, jaką Bóg ?umiłował świat? (J 3,16) ? ta miłość, jaką Chrystus ?do końca […] umiłował? (J 13,1) każdego i wszystkich, pozwala na takie otwarcie i na takie przesłanie do każdej rodziny, stanowiącej ?komórkę? w wielkiej i powszechnej ?rodzinie? ludzkości. Bóg, Stwórca wszechświata oraz Słowo Wcielone, Odkupiciel ludzkości są źródłem otwarcia się na wszystkich ludzi jako braci i siostry, i skłaniają nas do obejmowania ich wszystkich tą modlitwą, która zaczyna się od słów ?Ojcze nasz?.

Modlitwa zawsze sprawia, że Syn Boży jest wśród nas: ?gdzie są dwaj lub trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich? (Mt 18,20). Niechaj ten List do Rodzin stanie się zaproszeniem Chrystusa do każdej ludzkiej rodziny, a poprzez rodzinę zaproszeniem Go do wielkiej rodziny narodów, abyśmy z Nim razem mogli powiedzieć w prawdzie: ?Ojcze nasz!? Trzeba, ażeby modlitwa stała się dominantą Roku Rodziny w Kościele: modlitwa rodziny, modlitwa za rodziny, modlitwa z rodzinami.

 1. ?Pieśń? ze słowami Jana Kochanowskiego i muz. Józefa Świdera zaprezentuje Zespół ?Melizmat? pod kierunkiem Piotra Kulickiego
 2. Karina Rabczuk ? tekst 5 i zapowiedź nr 5

W Liście do Rodzin (tekst 11) czytamy:

?Sobór uczy, że człowiek jest tym jedynym na świecie stworzeniem, którego Bóg chciał i chce dla niego samego; równocześnie stwierdza, że człowiek ten ?nie może odnaleźć się w pełni inaczej jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego?. Może się to wydać sprzecznością, ale sprzecznością nie jest. Jest ? owszem ? głębokim paradoksem ludzkiego bytowania: bytowania w prawdzie, które służy miłości. To miłość właśnie sprawia, że człowiek urzeczywistnia siebie przez bezinteresowny dar z siebie. Miłość bowiem jest dawaniem i przyjmowaniem daru. Nie można jej kupować ani sprzedawać. Można się nią tylko wzajemnie obdarowywać.

 1. Zespół ?Pogodna Jesień? pod kierunkiem Zdzisława Marczuka wykona pieśń ?Papieskie okno? {słowa: Wiesława Socha, Muzyka: Kazimierz Wesołowski} z akompaniamentem Julii i Martyny

Pani Mila Przybysławska ? tekst 7 i zapowiedź nr 8

 1. W nauczaniu Błogosławionego Jana Pawła II znajdujemy rozważania, o tym, że:

Jedynym źródłem miłości małżeńskiej jest Jezus Chrystus, nieustannie obecny w sakramencie małżeństwa. Tak wielki jest ten sakrament! (?)

Odwołujcie się do tej sakramentalnej łaski nieustannie, w modlitwie i postępowaniu. Odwołujcie się zwłaszcza wtedy, gdy na swej drodze napotykacie trudności i doświadczenia. Chrystus pragnie być z wami zawsze!

Nie odbuduje się zachwianej więzi rodzinnej, nie uleczy się ran powstających z ludzkich słabości i grzechu bez powrotu do Chrystusa, do sakramentu. (?)

Życie uczy nas, że miłość, miłość małżeńska, jest zawsze szczególną próbą całego życia.

Nie wtedy jest wielka i prawdziwa, kiedy zdaje się łatwa i przyjemna. Wtedy, gdy potwierdza się w próbach życia, podobnie jak “złoto w ogniu”. Bardzo ubogie pojęcie o ludzkiej i małżeńskiej miłości miałby ten, kto by myślał, że gdy nadchodzi czas próby, kończy się miłość i radość. To właśnie wtedy uczucia ludzkie ukazują swoją trwałość; to właśnie wtedy umacnia się oddanie i czułość, bo prawdziwa miłość nie myśli o sobie, lecz o tym, jak przyczynić się do dobra ukochanej osoby; jej największą radością jest szczęście tych, których kocha.

 1. Zespół ?Pogodna Jesień? wykona pieśń skomponowaną przez Zdzisława Marczuka pt.: ?O, Janie Pawle II? {słowa: autor nieznany, muzyka: Zdzisław Marczuk}

Zespołowi akompaniują na skrzypcach Julia i Martyna

Pani Dorota Andruszkiewicz ? tekst 9 i zapowiedź nr 10

 1. Błogosławiony Jan Paweł II niezliczoną ilość razy podkreślał rolę modlitwy różańcowej jako skarbu, który trzeba odnaleźć.

Trzeba powrócić do modlitwy w rodzinie i do modlitwy za rodziny, wykorzystując nadal tę formę modlitwy. Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje. Różaniec święty zgodnie z dawną tradycją jest modlitwą, która szczególnie sprzyja gromadzeniu się rodziny.

Rodzina, która odmawia razem różaniec, odtwarza poniekąd klimat domu w Nazarecie: Jezusa stawia się w centrum, dzieli się z Nim radości i cierpienia, w Jego ręce składa się potrzeby i projekty, od Niego czerpie się nadzieję i siłę na drogę. Czymś pięknym i owocnym jest także powierzenie tej modlitwie drogi wzrastania dzieci. (?)

Poprzez modlitwę we wspólnocie rodzin zapraszamy Chrystusa, aby był pośrodku nas: małżonków, rodziców i dzieci. Z całego serca zachęcam was usilnie, aby wasze domy były miejscami modlitwy; domami, w których rodziny pogodnie żyją w obecności Boga; domami, które dzielą się z bliźnimi gościnnością, modlitwą i oddawaniem chwały Bogu.

Niewiele jest wspólnie podejmowanych działań, które miałyby na rodzinę wpływ głębszy niż wspólna modlitwa.

 1. ?Głoś imię Pana? (t. XVII w. oprawc.: M. Machura) ? to tytuł pieśni w wykonaniu Chóru Parafialnego, pod kierunkiem Stanisława Fili.

Pani Urszula Szwader ? tekst 11 i zapowiedź nr 12

 1. Dar życia, jako największa łaska Boga, był tematem przewodnim wielu wypowiedzi i dokumentów Papieża Jana Pawła II. W rozważaniach na ten temat czytamy:

Trzeba zmienić stosunek do dziecka poczętego. Nawet jeśli pojawiło się ono nieoczekiwanie, nigdy nie jest intruzem ani agresorem. Jest ludzką osobą, zatem ma prawo do tego, aby rodzice nie skąpili mu daru z samych siebie, choćby wymagało to od nich szczególnego poświęcenia. (?)

Jest to naprawdę wielka tajemnica i wielka odpowiedzialność: dawać życie nowym istotom, stworzonym na obraz i podobieństwo Boga. Nigdzie indziej Bóg nie uobecnia się we właściwym sobie działaniu wobec człowieka tak radykalnie i nigdzie indziej nie ujawnia się wobec człowieka tak namacalnie, jak w swoim stwórczym działaniu, czyli jako Dawca daru życia ludzkiego.

Życie ludzkie jest święte.(?)Bóg sam jest Panem życia Człowieka, ukształtowanego na Jego obraz i podobieństwo (por. Rdz 1,26-28).

Życie ludzkie ma zatem charakter święty i nienaruszalny, w którym odzwierciedla się nienaruszalność samego Stwórcy”. Bóg chroni życie zdecydowanym zakazem wypowiedzianym na Synaju: “Nie będziesz zabijał” (WJ 20,13).

 1. Chór Parafialny pod kierunkiem Stanisława Fili zaśpiewa pieśń ?Panu zaufałem? {słowa: S. Wachowiak, muzyka: M. Machura}

Rafał Franczuk ? tekst 13 i zapowiedź nr 14

 1. O randze rodziny świadczą kolejne słowa Jana Pawła II Z Listu do Rodzin z 1994 r. W tekście 2 napisał:

Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od której nie może on się odłączyć. Wszak normalnie każdy z nas w rodzinie przychodzi na świat, można więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem. A jeśli w tym przyjściu na świat oraz we wchodzeniu w świat człowiekowi brakuje rodziny, to jest to zawsze wyłom i brak nad wyraz niepokojący i bolesny, który potem ciąży na całym życiu. Tak więc Kościół ogarnia swą macierzyńską troską wszystkich, którzy znajdują się w takich sytuacjach, ponieważ dobrze wie, że rodzina spełnia funkcję podstawową. Wie on ponadto, iż człowiek wychodzi z rodziny, aby z kolei w nowej rodzinie urzeczywistnić swe życiowe powołanie. Ale nawet kiedy wybiera życie w samotności ? to i tutaj rodzina pozostaje wciąż jak gdyby jego egzystencjalnym horyzontem jako ta podstawowa wspólnota, na której opiera się całe życie społeczne człowieka w różnych wymiarach aż do najrozleglejszych. Czyż nie mówimy również o ?rodzinie ludzkiej?, mając na myśli wszystkich na świecie żyjących ludzi.

 1. Schola pod kierunkiem Stanisława Fili ? pieśń ?Sługo Sług Bożych?

Pani Dorota Andruszkiewicz ? tekst 15 i zapowiedź nr 16

 1. Wśród najważniejszych dokumentów Jana Pawła II o rodzinie, obok wspomnianego dziś wielokrotnie Listu do Rodzin (1994 r.), są także: Adhortacja Posynodalna Familiaris Consortio (1981 r.)List Apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II Mulieris Dignitatem (1988)Encyklika Evangelium Vitae (1995 r.), List Ojca Świętego Jana Pawła II do moich Braci i Sióstr ? ludzi w podeszłym wieku (1999 r.) oraz monumentalne dzieło ? katechezy środowe Mężczyzną i niewiastą stworzył ich ? .

Także na gruncie polskim zostały wypowiedziane przez Błogosławionego Papieża ważne w temacie rodziny słowa. Podczas homilii w Kielcach, w 1991 roku Ojciec Święty niezwykle emocjonalnie przestrzegał przed niebezpiecznymi nurtami, które lekceważyły sakramentalne małżeństwo i rodzinę w nowej demokratycznej rzeczywistości po przełomie 1989 roku (Homilia w czasie Mszy św. na lotnisku w Masłowie; Kielce, 3 czerwca 1991 r.). Z kolei w Kaliszu, w 1997 roku Jan Paweł II po raz kolejny, radykalnie stanął w obronie życia nienarodzonych (Homilia podczas Mszy św. przed sanktuarium św. Józefa: Rodzina wspólnotą życia miłości; Kalisz, 4.06.1997 r.)

 1. Pan Zdzisław Marczuk z uczennicami Julią Rabczuk i Martyną Przybysławską wykonają na skrzypcach ulubioną pieśń Naszego Papieża ?Barka?

Pani Danuta Wereszko ? odczytanie treści ?Modlitwy Jana Pawła II za Rodziny? i zapowiedź wspólnego śpiewu wszystkich obecnych w kościele pieśni ?Abba Ojcze?

 1. Na zakończenie krótkiej części artystycznej poświęconej obchodom XII Dnia Papieskiego ? ?Modlitwa Jana Pawła II za Rodziny?

Modlitwa Jana Pawła II za Rodziny

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i życiem ? spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi, przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa narodzonego z Niewiasty, i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń.

Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich ludzi na świecie.

Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości.

Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkiej słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.

Spraw wreszcie ? błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu ? ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i przez rodziny.

Przez Chrystusa Pana naszego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem na wieki wieków.

Amen.

 1. Wszyscy obecni w kościele zaśpiewają pieśń ?Abba Ojcze?
 2. Na tym zakończyliśmy część artystyczną XII Dnia Papieskiego, którego hasłem przewodnim jest ?Jan Paweł II ? Papież Rodziny?. Jak zauważyliście Drodzy Parafianie tekstami wiążącymi poszczególne części muzyczne były rozważania Naszego Błogosławionego Papieża odnoszące się do wielu zagadnień i problemów obecnych rodzin.

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie składa podziękowania księdzu Proboszczowi Waldemarowi Tkaczukowi za wprowadzenie w tematykę uroczystości oraz umożliwienie zorganizowania koncertu z okazji XII Dnia Papieskiego w kościele parafialnym.

Dziękujemy: Chórowi Parafialnemu, Scholi, Zespołom ?Pogodna Jesień? i ?Melizmat? z GCK za piękny śpiew.

Dziękujemy: Danucie Wereszko, Anastazji Przybysławskiej, Dorocie Andruszkiewicz, Urszuli i Mirosławowi Szwaderom, Karinie Rabczuk i Rafałowi Franczukowi za wzruszający przekaz, tak od serca, słów wypowiedzianych lub napisanych przez Błogosławionego Jana Pawła II.

Dziękujemy muzykom: Zdzisławowi Marczukowi, Stanisławowi Fili i Piotrowi Kulickiemu za przygotowanie zespołów i wspólny śpiew, a dodatkowo Panu Marczukowi i Panu Fili za skomponowanie pieśni poświęconych Błogosławionemu Janowi Pawłowi II.

Dziękujemy młodym uczennicom Z. Marczuka: Julii Rabczuk i Martynie Przybysławskiej za piękną grę na skrzypcach.

Dziękujemy Krzysztofowi Panasiukowi za dokumentację fotograficzną koncertu.

Dziękujemy wszystkim zgromadzonym w kościele za poświęcony czas, bycie z nami i oglądanie występów.

GCK ma nadzieję, że czas spędzony w konstantynowskiej świątyni podczas XII Dnia Papieskiego nie okazał się być stracony.

Teresa Bartosiewicz
Dyrektor GCK Konstantynów

W hołdzie Janowi Pawłowi II 2012
(fot. GCK)