You are currently viewing Wyniki konkursu !

Wyniki konkursu !

Mamy wyniki konkursu plastycznego

JAN KUBIŚ I miejsce (kat. wiekowa 7-9 lat)

JULIA WERESZKO 2 miejsce (kat. wiekowa 10-12 lat)

MATEUSZ MACIEJUK 3 miejsce (kat. wiekowa 10-12 lat)

SERDECZNE GRATULACJE !!!

Dodaj komentarz