XVII Prezentacje za kolędę dziękujemy – 2010.01.31

Siedemnaste kolędowanie w Konstantynowie
Królująca od miesiąca mroźna, śnieżna i dokuczliwa zima nie odstraszyła gości XVII Prezentacji ?Za kolędę dziękujemy? zorganizowanych w Konstantynowie 31 stycznia 2010 r. Miały one już jedenastą edycję na poziomie powiatu bialskiego i zgromadziły reprezentantów 6 gmin.

Uroczystość otworzył i gości powitał Wójt Gminy Romuald Murawski. Kolejne sympatyczne słowa skierowali do zebranych Starosta Bialski Tadeusz Łazowski i ks. Proboszcz Waldemar Tkaczuk.

Zaproszenie do występów z terenu powiatu przyjęli: Zespół Tańca Ludowego ?Obertas? z gminy Terespol, ?Leśniańskie nutki? z gminy Leśna Podl., Trio z Łomaz, Zespól dziecięcy ?Iskierki? i Bartek Prokop z Janowa Podlaskiego, Chór GOK w Łomazach i grupa młodzieży ze świetlicy środowiskowej i KSM z Drelowa.

Gminę Konstantynów reprezentowali: : grupa kolędnicza przygotowana przez Beatę Łyczewską, Zdzisław Marczuk i Julia Rabczuk, Chór Parafialny, uczniowie z klas I ? VI Szkoły Podstawowej pod kierunkiem Katarzyny Filipiuk, Zespół ?Pogodna Jesień?, duet Małgosia Janczuk i Patrycja Podgajna z Piotrem Kulickim, Czworo z Rodzeństwa Zubowiczów, Marlena Barzyńska ze Zdzisławem Marczukiem.

Brzmiały kolędy wykonane czterogłosowo, grane na skrzypcach i harmonii, śpiewane przy akompaniamencie gitary, instrumentów klawiszowych, skrzypiec. Wśród wykonawców były dzieci ze szkoły podstawowej, gimnazjum i dorośli.

Od trzech lat organizowane są i rozstrzygane podczas konstantynowskich prezentacji konkursy plastyczne i literackie i tematyce bożonarodzeniowej i anielskiej.

Tegoroczny konkurs plastyczny pn. ?Boże Narodzenie i Anioły? zaktywizował do twórczości 62 osoby w różnym wieku i grupę mieszkańców DPS w Konstantynowie. Na wystawie można było podziwiać piękne rzeźby, rysunki, kartki pocztowe, dekoracje bożonarodzeniowe, anioły wykonane różnymi technikami, ozdoby choinkowe wykonane na szydełku lub wyhaftowane czy wycięte z papieru. Nagrodzono w tym konkursie łącznie 40 osób i grupę mieszkańców DPS tworzących pod kierunkiem Moniki Niczyporuk i Sławomiry Mich. W kategorii dorosłych na uwagę zasłużyły prace: Andrzeja Grzybowskiego, Krystyny Strojek, Agnieszki Charko, Jolanty Kołodyńskiej, Joanny Szpura, Marleny Nowickiej, Anny Niczyporuk, Grażyny Fila, Teresy Niczyporuk i mieszkańcy DPS.

W czasie prezentacji rozstrzygnięto siódmą edycję konkursu ?Szopka Betlejemska? i nagrodzono Joannę Szpura, Magdalenę Kępińską, Sandrę i Kingę Kapłan, Karolinę Stefaniuk, Erwina Foryta, Sebastiana Michaluka, i Ewelinę Mironczuk.

Trzeci rozstrzygnięty podczas kolędowania w Konstantynowie konkurs, tym razem literacki, pt. ?Moje Boże Narodzenie? zachęcił do udziału 3 osoby dorosłe i 53 uczniów klas IV ?VI Szkoły Podstawowej w Konstantynowie z klas: Marzenny Bartosiewicz i Katarzyny Filipiuk. Oceny tych prac dokonały jury w składzie: Dorota Andruszkiewicz i Teresa Bogusz ? Filipiuk. Panie jurorki wyróżniły wszystkie prace osób dorosłych tj. Henryki Mościckiej, Marianny Kołodziuk i Edwarda Janczuka, którzy opisali niezwykłe wigilie i przesłali wiersze. Ponadto z grupy dzieci wyróżnieni zostali: Łukasz Gregor, Anna Koguc, Martyna Borzęcka, Karina Rabczuk, Jakub Chwedoruk, Patrycja Kępińska, Hubert Hołub, Paulina Białecka, Magdalena Borzęcka Klaudia Bobińska i Mateusz Jeżewski.

Tradycją stało się, że w związku z kolędowaniem w Konstantynowie prace miejscowych twórców wydawane są w formie kartek pocztowych.

W 2010 r. były to 3 kartki z pracami: Agnieszki Charko i Joanny Szpura, które przekazywano wszystkim występującym grupom i zespołom kolędniczym razem z tomikiem wierszy Pt. ?Aniołowie wiedzą?. Tomik ten wydany został w 2009 r. z okazji jubileuszu 25-lecia Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie.

Organizatorzy prezentacji składają podziękowania wszystkim wykonawcom kolędującym w Konstantynowie za przyjazd i piękne przeżycia duchowe, jakie zaprezentowali naszej publiczności.

Dziękujemy dyrekcjom przedszkola i miejscowych szkół oraz wszystkim ich pracownikom za bardzo dobrą współpracę i pomoc przy sprawnym przebiegu prezentacji.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursów za twórczy wkład w nasze prezentacje.

Dziękujemy: Staroście Bialskiemu, Starostwu Powiatowemu, Wójtowi Gminy Konstantynów, Państwu Urszuli i Mirosławowi Szwader, Halinie i Romanowi Kuciom i Zakładowi Usług Leśnych Mariana Bartosiewicza z Konstantynowa za przekazane dotacje finansowe na imprezę.

Osobom czytającym nasz artykuł dedykujemy wiersz Henryki Mościckiej

“Czas mija, ale Boże Narodzenie

wciąż takie samo pełne cudu,

miłości i nadziei.

Niech ten szczególny dzień

zapali w sercach miłość,

a słowo, które Ciałem się stało

niech obdarza nadzieją i pokojem

każdego dnia.”

Opracowała: Teresa Bartosiewicz

Linki do stron z galeriami i wideo relacjami: