XVIII Prezentacje za kolędę dziękujemy – 2011.01.16

W Konstantynowie XVIII raz podziękowano "Za kolędę"
W niedzielne popołudnie, 16 stycznia 2011 r., sala gimnastyczna konstantynowskich szkół rozbrzmiewała ogromną różnorodnością wykonywanych kolęd, pastorałek, prezentacji jasełkowych i tradycyjnych obrzędów bożonarodzeniowych.
Gminne Centrum Kultury razem ze Starostwem Powiatowym, Urzędem Gminy, konstantynowskimi placówkami oświaty: Szkołą Podstawową i Gimnazjum przygotowały XVIII Prezentacje ?Za kolędę dziękujemy?. Miały one już 12. raz zasięg powiatu bialskiego. Występy dzieci, młodzieży i dorosłych poprzedziły ciepłe słowa przywitania i otwarcia imprezy wypowiedziane przez Wójta Gminy Romualda Murawskiego, Starostę Bialskiego Tadeusza Łazowskiego i Posła na Sejm RP Franciszka J. Stefaniuka. Z uwagi na ogłoszoną 14 stycznia decyzję Papieża Benedykta XVI o terminie beatyfikacji Naszego Papieża Jana Pawła II przyjęto formułę; ?Gramy i śpiewamy dla Jana Pawła II?. Wszyscy artyści wzięli sobie to do serca i prezentowali bardzo wysoki poziom występów.

Wystąpili?

W części artystycznej wystąpiły 23 różne grupy i zespoły reprezentujące gminy: Konstantynów, Janów Podlaski, Białą Podlaską i Leśną Podlaską. “Jasełka” przedstawili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Komarnie, których przygotowały panie: H. Juszczuk, M. Pawelec i M. Demianiuk. Przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Konstantynowie nauczone przez panie: Grażynę Fila i Barbarę Suprunowicz zaśpiewały piękne kolędy. Szkołę Podstawową w Konstantynowie reprezentowały 3 różne grupy uczniów przedstawiając ?Opowieści wigilijne?, ?Bajkowe Jasełka? i pastorałki pod kierunkiem pań: Katarzyny Filipiuk, Małgorzaty Stawskiej, Bożeny Sijko i Agnieszki Charko. Zdzisław Marczuk kolejny raz zaskoczył widownię przygotowując 5 uczniów grających kolędy na skrzypcach i śpiewających. Zagrali z Mistrzem: Julia Rabczuk, Martyna Przybysławska, Przemek Nazaruk, a zaśpiewali Ania i Adam Zubowiczowie. Pan Marczuk przygotował także do występu zespół ?Pogodna Jesień? i z nim wystąpił. Gminne Centrum Kultury reprezentowały: Trio – Edyta i Mariusz Karczmarzowie oraz Magda Jakoniuk, Ania Koguc grająca kolędy na syntezatorze oraz 6 różnych grup wykonawców, które przygotował instruktor Piotr Kulicki. Były to zespoły: ?Melizmat?, ?Viva?, ?Kwiatuszki?, ?Flower?, Wokalna Grupa Gimnazjalistek i Duet Licealistów. Poza tym z Konstantynowa wystąpiły Siostry Łyczewskie i Ala Janczak. Z Janowa przyjechali do nas zespół ?Iskierki? pod kierunkiem Ireny Olichwiruk i Czesława Rogalska. Piękne kolędy zaprezentowały: zespół z Sitnika oraz ?Zorza? z Cicibora Dużego. Bożonarodzeniowy stary obrzęd pn. ?Krakowskie wesele? przedstawiła grupa z Worgul, przygotowana przez panią Mirosławę Sawtyruk. Część artystyczną zakończył kolędami śpiewanymi na 4 głosy Chór Parafialny z Konstantynowa, który od 27 lat prowadzi organista Stanisław Fila.

Podsumowano IV konkurs plastyczny

Ogłoszony w grudniu 2010 r. IV konkurs plastyczny pn. ?Boże Narodzenie i Anioły? zainteresował 71 osób oraz grupę mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie. Konkurs podzielony był na grupy wiekowe. Najwięcej prac wykonały dzieci wieku do lat 10. Z grupy 39 dzieci aż 25 z nich zasłużyło na dyplomy uznania przygotowując piękne rysunki, choinki i szopki. W grupie uczniów z klas IV ?VI prace 20 dzieci zyskały uznanie. Były to bardzo starannie wykonane szopki, kartki bożonarodzeniowe, anioły, prace przestrzenne i rysunki. Przeszły one wstępną selekcję nauczycielki plastyki A. Charko i dlatego ich wykonanie był na bardzo wysokim poziomie. W kategorii młodzież gimnazjalna i licealna 5 uczennic z Gimnazjum w Konstantynowie zasłużyło na uznanie za przygotowane różnymi technikami anioły, bombki witrażowe, choinki, szopkę z lalek w koszu oraz przepiekane 2 witraże. W grupie osób dorosłych piękną wystawę prac przygotował Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie. W grupie pozostałych 7 osób wszyscy zasłużyli na uznanie. Pani Marlena Nowicka za plecionego anioła. Krystyna Strojek za choinkę wykonaną szydełkiem, łącznie z bombkami. Andrzej Grzybowski ? za szopkę rzeźbioną. Agnieszka Charko uszyła z materiału bardzo pomysłową szopkę do zawieszania na ścianie. Anna Koszołko wykonała choinkę z szyszek. Teresa Niczyporuk wyhaftowała anioły. Joanna Szpura przygotowała wystawę pięknych dekoracji bożonarodzeniowych: anioły, choinki, hafty, gwiazdki metodą quillingu oraz szkatułkę metodą decoupage. Poza konkursem piękną szopkę na wystawę udostępnił Jakub Łazowski, którą wykonał razem z Łukaszem Kamińskim i Martą Stefaniuk w 2004 r. na I edycję konkursu pn. ?Szopka Betlejemska?. Grupę dorosłych nagrodził dyplomami uznania i nagrodami książkowymi Starosta Bialski, a mieszkańcy DPS otrzymali także słodycze.

Podziękowania

Gminne Centrum Kultury składa podziękowania: Staroście Bialskiemu, Wójtowi Gminy Konstantynów, Romanowi Kuciowi za wsparcie finansowe i okazaną pomoc. Dziękujemy ks. Waldemarowi Tkaczukowi z Konstantynowa, Posłowi Franciszkowi J. Stefaniukowi z Małżonką, Dyrektorom MOK Biała Podl. Januszowi Izbickiem i Barbarze Kędra, Kierowniczce Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podl. Krystynie Nowickiej i wszystkim pozostałym gościom za przyjęcie zaproszenia i przybycie. Osobne podziękowania należą się 240 artystom za występy. Dziękujemy dyrekcjom konstantynowskich szkół Annie Czubaj i Markowi Horbowiczowi i ich pracownikom za pomoc w pracach przygotowawczych. Dziękujemy Paniom ze szkolnej kuchni pod kierunkiem Iwony Pietraszuk za zajęcie się sprawami przygotowania gorącego posiłku dla gości. Dziękujemy Mirosławowi Szwaderowi za konferansjerkę.

Dziękujemy nauczycielom miejscowych szkół i przedszkola za rozpropagowanie konkursu plastycznego w swoich instytucjach.

Ogromne podziękowania należą się wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w pracach przygotowawczych, dekoracjach, urządzaniu wystawy prac plastycznych, obsłudze gości, dokumentacji fotograficznej i sprawnym przeprowadzeniu imprezy oraz demontażem dekoracji, a także publiczności za liczne przybycie i wytrwanie 5 godz. na kolędobraniu w Konstantynowie.

Opracowanie: T. Bartosiewicz

Linki do stron z galeriami i wideo relacjami: