XXII Prezentacje za kolędę dziękujemy – 2015.01.18

XXII Kolędowanie w Konstantynowie
W niedzielne południe, 18 stycznia 2015 r., w Konstantynowie odbyły się XXII Prezentacje "Za kolędę dziękujemy", zorganizowane po raz 16. na poziomie powiatu bialskiego oraz 3.raz o zasięgu międzywojewódzkim.
Tradycyjnie, jak co roku, uroczystego otwarcia całości imprezy dokonał Wójt Gminy Romuald Murawski. Zgromadzoną publiczność oraz zaproszonych gości przywitał również Starosta Bialski Tadeusz Łazowski oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie Teresa Bartosiewicz. Ogromnym zaskoczeniem, a zarazem miłą niespodzianką okazało się przybycie Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego, który na ręce Dyrektora GCK złożył dyplom uznania za organizację Prezentacji ?Za kolędę dziękujemy?, a tym samym upowszechnianie dziedzictwa kulturowego na terenie województwa lubelskiego.

Na scenie prezentowały się liczne, lokalne, jak i przyjezdne zespoły, chóry, soliści, a także grupy reprezentowane przez młodzież szkolną oraz dzieci przedszkolne. Szereg występów scenicznych zapoczątkował Zespół Wokalny ze Szkoły Podstawowej im. Kajetana Sawczuka w Komarnie przygotowany przez Monikę Demianiuk i Halinę Juszczuk. Ponadto grupa dzieci, pod kierunkiem Grażyny Fili i Ireny Mertowskiej z Przedszkola Samorządowego w Konstantynowie, przedstawiła ?Jasełka?. Natomiast dwie solistki: Magda Karczmarz oraz Julia Derehajło przepięknie odśpiewały kolędy. Wśród reprezentacji naszej gminy znalazła się również grupa uczniów z klasy V Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie przygotowana przez Katarzynę Filipiuk oraz Bożenę Sijko z inscenizacją Jasełek ? Stało się nam wesele?. Liczna była reprezentacja uczestników zajęć w GCK z instruktorem Piotrem Kulickim. Grupa gitarzystów pod Jego kierunkiem odegrała kolędy na gitarach, Zespół ?Melizmat? zaśpiewał a?capella 3 kolędy, Zespół ?Kwiatuszki? z Kacprem Zubkowiczem wykonali 2 kolędy oraz 1 piosenkę bożonarodzeniową po angielsku wykonała solistka Aleksandra Nowicka. Ponadto 3 mało znane kolędy przy akompaniamencie Zdzisława Marczuka zaśpiewał Zespół ?Pogodna Jesień?. 

Na scenie wystąpił lokalny skrzypek Zdzisław Marczuk z wnukami Kubą i Bartkiem Juszkiewiczami. Pięknie brzmiały kolędy wykonane przez reprezentantów Parafii PW. Św. Elżbiety Węgierskiej w Konstantynowie: Chóru i Scholi, które przygotował organista Stanisław Fila.

Podczas występów scenicznych można było podziwiać grupy kolędnicze z powiatu bialskiego, powiatu radzyńskiego i województwa mazowieckiego. Z GOK Sarnaki przyjechały trzy grupy. Kolędy zaśpiewał Zespół ?Aura?, którego przygotował opiekun artystyczny Tadeusz Goś. Zespół Mandolinowy odegrał kolędy na mandolinach, natomiast Młodzieżowy Zespół Kolędniczy pod kierunkiem Teresy Jakubińskiej zainscenizował obrzęd ?Herody?. Ciekawe występy należały także do reprezentacji GOK-u w Borkach. Zespół ?Kropki? zaśpiewał kolędy. Wśród publiczności przechadzał się z kolorowym wężem młody solista tego zespołu, aby dobrze wróżyć pannom na bieżący rok, zaś kolędy łagrowe i inne, rzadko dziś wykonywane, śpiewała Grupa Wokalna.

Ponadto na scenie prezentowały się Zespół ?Worsianki z Wors, który przywiozła Dyrektor GCK w Drelowie. Miasto Terespol reprezentował Zespół Śpiewaczy Klubu Seniora ?Echo Polesia?, którego instruktorem jest Tomasz Jezuit. Z GOK-u w Leśnej Podlaskiej z opiekunem Zdzisławem Marczukiem pięknie na skrzypcach grały trzy solistki: Iga Ojcewicz, Ania Jucyk i Paulina Kwaśniewski. Gminę Biała Podlaska reprezentował Zespół ?Kaczeńce? z Czosnówki, a miasto ? Chór Parafialny z Rzymsko ? Katolickiej Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białej Podlaskiej.

Wszystkie występy sceniczne cieszyły się ogromnym uznaniem i otrzymywały liczne owacje ze strony zgromadzonej publiczności.

Ogromną atrakcją dla dzieci była wizyta Mikołaja, który rozdawał paczki sponsorowane przez Wójta Gminy oraz Pracowników Samorządowych gminy.

Podczas prezentacji rozstrzygnięto VIII edycję konkursu plastycznego pt. ?Anioły i ozdoby bożonarodzeniowe?. Wpłynęły prace od 97 osób i 6 grup twórczych. Nagrodzono słodyczami: dzieci przedszkolne, młodzież szkolną i gimnazjalną, a także uczestników WTZ w Konstantynowie, mieszkańców DPS w Konstantynowie oraz lokalne środowiska kobiece. Indywidualne osoby dorosłe i młoda licealistka otrzymały upominki książkowe od Starosty Bialskiego. Wszystkie prace można było podziwiać na ekspozycjach, idealnie dopełniających całość XXII Prezentacji, wprowadzających w klimat Świąt Bożego Narodzenia.

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie składa serdeczne podziękowania Starostwu Powiatowemu, Władzom Samorządowym Gminy Konstantynów, Dyrektorom konstantynowskich placówek oświatowych oraz ich pracownikom za pomoc w pracach przygotowawczych oraz sprawne przeprowadzenie uroczystości. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za ogrom trudu włożonego w przygotowanie repertuaru, nastrojowy śpiew kolęd oraz przepiękne inscenizacje.

Dziękujemy Dyrektorom instytucji kultury, parafiom, których reprezentacje uświetniły całość występów scenicznych podczas tegorocznych prezentacji ?Za kolędę dziękujemy?.

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie składa również serdeczne podziękowania sponsorom: Panu Staroście Tadeuszowi Łazowskiemu, Panu Wójtowi Romualdowi Murawskiemu, Pracownikom Samorządowym Gminy Konstantynów, Państwu Marzennie i Antoniemu Tymoszukom, Państwu Justynie i Grzegorzowi Żytkowskim oraz Zakładowi Usług Leśnych Mariana Bartosiewicza.

Dziękujemy Panu Mirosławowi Szwaderowi za rolę Św. Mikołaja i sprawne rozdanie prezentów Dziękujemy twórcom prac plastycznych, środowisku kobiet z gminy i wszystkim innym osobom nie wymienionym z nazwiska czy imienia, którzy przyczynili się do tego, aby XXII Prezentacje ?Za kolędę dziękujemy? miały należytą oprawę artystyczną. Dziękujemy wspaniałej Ekipie Pań z Kuchni pod kierunkiem P. Iwony Pietraszuk za przygotowanie gorącego posiłku i opiekę nad uczestnikami.

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę publiczności, która w tym roku zgromadziła się w licznym składzie, co było niezwykle miłe i świadczyło o wysokim poziomie tego tupu. Prezentacji. Tym samym zachęcamy do udziału w przyszłych prezentacjach ?Za kolędę dziękujemy?.

Opracowanie: T. Bartosiewicz

Linki do stron z galeriami i wideo relacjami: