XXIX Prezentacje za kolędę dziękujemy – 2022.01.30

Niedziela, 30 stycznia 2022 r., była szczególnym dniem w działalności Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie. Tego dnia bowiem, na sali widowiskowej GCK, zorganizowane zostały 29. Prezentacje „ZA KOLĘDĘ DZIĘKUJEMY”, odbywające się 23. raz na poziomie powiatu bialskiego i 10. raz na poziomie międzywojewódzkim. Jak zawsze, celem Prezentacji jest propagowanie tradycji i obrzędów regionalnej twórczości ludowej opiewającej piękno i nastrój Świąt Bożego Narodzenia. Cały przebieg imprezy był transmitowany na żywo na kanale YouTube. Prezentacje rozpoczęły się o godzinie 13.00 krótkim wystąpieniem Pana Romualda Murawskiego - Wójta Gminy Konstantynów oraz Ilony Niewęgłowskiej- dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie. Na scenie zaprezentowało się 24 wykonawców: soliści, instrumentaliści i zespoły śpiewacze, dzieci, młodzież i dorośli – w sumie 100 osób.

Prezentacje muzyczne zostały rozpoczęte przez lokalny zespół „POGODNA JESIEŃ”. Ponadto wystąpiły także zespoły jakie jak zespół „Pawłowianki” z GOK Janów Podlaski, zespół „Leśnianki” z Leśnej Podlaskiej, zespół „Melizmat z GCK Konstantynów, zespół „Marysieńki” ze Starych Szpaków, zespół „Korniczanie” z Galerii Wiejskiej w Starej Kornicy, dwa ostatnie zespoły reprezentowały województwo mazowieckie. Kolędowanie uświetniły swoja grą młode skrzypaczki Aniela Juszkiewicz i Zuzanna Abramowskie, które razem z Panem Zdzisławem Marczukiem wykonały na skrzypcach trzy kolędy. Swoim talentem pochwaliła się także nastoletnia skrzypaczka z Leśnej Podlaskiej – Oliwia Spychel, grając na skrzypcach wykonanych przez Pana Zdzisława Marczuka.
Na scenie nie zabrakło zdolnych pięknie śpiewających młodych solistów. Wśród nich znaleźli się Kornelia Dzięcioł, Michalina Zuk i Hanna Listos z GOK w Janowie Podlaskim, Hanna Wyrzykowska z Solinek, , Bartłomiej Juszkiewicz i Dominika Stolarek z GCK Konstantynów oraz Magda Karczmarz z Zakanala, Dominika Szewczuk z Komarna –Kolonii, rodzeństwo Wiktoria, Dominika i Brajan Bułhak z Tuliłowa. Wystąpiła również grupa dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Konstantynowie, której akompaniamentował na akordeonie Maciej Olichwiruk. Wesoły występ wykonały zuchy z 34. Gromady “Strażnicy Tajemnic” i harcerze z 21. Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej z Konstantynowa pod opieką Ilony Niewęgłowskiej, Agnieszki Żuk i Jana Hołuba. Na scenie wystąpili również uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej przy GOPS w Konstantynowie – Monika Charko, Kinga Sawczuk i Piotr Kamiński. Amatorska grupa teatralna z GOKu w Leśnej Podlaskiej zaprezentowała niesamowite widowisko pt. HERODY, było zabawnie i pouczająco. 29. Prezentacje przebiegały sprawnie, w miłej atmosferze. Niestety ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną część zgłoszonych zespołów nie mogła wziąć udziału w wydarzeniu nad czym bardzo ubolewamy ale wierzymy, że kolejny rok będzie znacznie przychylniejszy do organizacji tego typu wydarzeń. Podczas Prezentacji na sali widowiskowej mieściła się wystawa prac z 15. konkursu plastycznego „Anioły i ozdoby bożonarodzeniowe”. Do konkursu wpłynęły prace od 110 uczestników indywidualnych i 5 grup twórczych.
Podsumowaniem ponad 3-godzinnych występów były gorące podziękowania wykonawcom, organizatorom i obsłudze medialnej, złożone przez Wójta Gminy Konstantynów Romualda Murawskiego.
Serdeczne podziękowania zostały także złożone Panu Staroście Bialskiemu za dofinansowanie corocznej tradycji organizowania Prezentacji kolędniczej „ZA KOLĘDĘ DZIĘKUJEMY”.