W Hołdzie Janowi Pawłowi II – 2017 r.

Konstantynowski koncert z okazji XVII Dnia Papieskiego

?Gaude, Mater Polonia ? oddałaś wychowanego wśród walk i cierpień Narodu, swojego najlepszego syna ? Kościołowi i Matce Chrystusowej.?

(Słowa wygłoszone prze Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radiu Watykańskim 17 października 1978 r. dzień po wyborze Karola Wojtyły na Papieża.)

W przeddzień 39. rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową kardynała Karola Wojtyły 15 października 2017 r. w konstantynowskim kościele zorganizowany został koncert. Odbywał się on pod hasłem Idźmy naprzód z nadzieją, pod takim samym, jakie nadano XVIII edycji Ogólnopolskiego Dnia Papieskiego.

Po Mszy świętej odprawionej przez księdza Proboszcza Waldemara Tkaczuka wstęp do koncertu wygłosił Pan Romuald Murawski.

Następnie organista Pan Stanisław Fila zaprezentował swój autorski utwór (własny tekst i kompozycja) pt. Ty nas prowadź Ojcze Święty. Pieśń powstała w przeddzień koncertu i było to jej pierwsze wykonanie.

Część muzyczną koncertu wypełniły pieśni wykonywane w większości a?capella wykonywane przez Chór Parafialny, zespoły: Melizmat i LATIDO oraz solistów: Julię Semeniuk i Bartka Juszkiewicza. Niektóre z nich śpiewane były po raz pierwszy, aby wykonać je specjalnie na tej uroczystości.

Teksty łączące poszczególne występy muzyczne oparto na twórczości Karola Wojtyły. Były też fragmenty wypowiedzi Jana Pawła II oraz świadectwa osób, którym dane było zetknąć się z osobą Świętego Jana Pawła II. Odtworzono modlitwę Pater Noster zaśpiewaną przez Ojca Świętego.

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie, od 12 lat główny organizator koncertu W hołdzie Janowi Pawłowi II wraża swój szacunek i podziw dla osób, które nie szczędziły swego czasu i wysiłku, aby godnie przeżyć kolejną rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża.Składamy podziękowania naszym pasterzom w osobach księdza Proboszcza Waldemara Tkaczuka i Księdza Wikarego Sławomira Gnyszki za opiekę duchową.

Dziękujemy Organiście Panu Stanisławowi Fili za intelektualny wkład w ten koncert i przygotowanie Chóru Parafialnego, a Chórowi za występ.

Dziękujemy muzykowi Panu Krzysztofowi Olesiejukowi za przygotowanie do występu zespołów Melizmat i LATIDO, solistów: Julii Semeniuk i Bartka Juszkiewicza, a wszystkim wymienionym dziękujemy za występy.

Dziękujemy osobom, które czytały przygotowane teksty, za piękne dopełnienie swymi interpretacjami części muzycznych koncertu. Byli to: Romuald Murawski, Małgorzata Rabczuk, Urszula Szwader, Dorota Andruszkiewicz, Emilia Przybysławska, Julia Semeniuk, Weronika Franczuk, Zofia Bartosiewicz, Kamila Czubaj i Marek Rodziński.

Dziękujemy Kierownictwu i Paniom Instruktorkom z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Konstantynowie za przygotowanie 2 prac z wizerunkiem Naszego Papieża oraz pomoc w przygotowaniu dekoracji w kościele.

Dziękujemy Pani Teresie Niczyporuk za wyszycie wizerunku Naszego Kochanego Rodaka, Pani Katarzynie Szwader za przygotowanie wizerunku Papieża na drewnie oraz Panu Romualdowi Murawskiemu za użyczenie swojej pamiątki ze spotkania z Janem Pawłem II.

GCK na każdą uroczystość poświęconą osobie Jana Pawła II stara się przygotować wystawy z wizerunkami Papieża wykonanymi różnymi technikami lub zdjęciami pomników czy innych pamiątek z Nim związanych. W 2017 r. przygotowało wystawę pamiątek, dokumentów i zdjęć z 3 spotkań z Ojcem Świętym w Rzymie oraz w Siedlcach i Gnieźnie, a także 2 zdjęcia z osobistego spotkania Księdza Kanonika Władysława Proczka z Janem Pawłem II . Wystawę można było oglądać w kościele w trakcie uroczystości i przez kolejne dni aż do początków listopada.

Dziękujemy Parafianom i Gościom za zainteresowanie uroczystością i bycie z nami z okazji XVII Dnia Papieskiego oraz zachęcamy do obejrzenia wystawy w kościele.

Teresa Bartosiewicz
Dyrektor GCK Konstantynów

W hołdzie Janowi Pawłowi II 2017
(fot. GCK)