Projekty
Materiały i zdjęcia Kultura PB Konstantynów

pocztówka "Za kolędę 2009"

'Aniołowie wiedzą"

"Przeszłość dla przyszłości"

Jubileusz Pogodnej Jesieni

Jubileusz Pogodnej Jesieni

Jubileusz 25lecia GCK

"Za kolędę 2008"

"Za kolędę 2010"

Jubileusz 25lecia GCK

"Za kolędę 2008"

"Za kolędę 2009"

"Za kolędę 2010"

"Za kolędę 2010"

pocztówka Zdzisław Marczuk

pocztówka pierwsza "Twórcy"

pocztówka "Konstantynowskie talenty"

pocztówka "Konstantynowskie talenty"

Materiały i zdjęcia Kultura PB Konstantynów
Konstantynów do wydawnictwa Nasze dziedzictwo

Kultura Powiatu Bialskiego

1 strona

Duże zdjęcie charakteryzujące przedsięwzięcie, osobę, itp.

2 strona

Urząd Gminy

Kardynała S. Wyszyńskiego
21-543 Konstantynów

Gminne Centrum Kultury

J. Piłsudskiego 4
21-543 Konstantynów

Gminna Biblioteka Publiczna Kajetana Sawczuka

J. Piłsudskiego 4
21-543 Konstantynów

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej

J. Piłsudskiego 4
21-543 Konstantynów

2 strona

Gmina Konstantynów położona jest w północnej części powiatu bialskiego, na styku trzech województw: lubelskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Jest gminą typowo rolniczą, a jej krajobraz  wzbogacają charakterystyczne przydrożne kapliczkami i krzyże, lasy otuliny Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu oraz skarpa na zakolu Bugu w Gnojnie.

Pozostałością po rodzinie Plater ? Zyberków i poprzednich właścicielach dóbr konstantynowskich jest zabytkowy pałac, cerkiew unicka i park.

Na terenie gminy są trzy parafie z zabytkowymi kościołami: w Konstantynowie, w Komarnie Kolonii oraz w Gnojnie.

Mieszkańcy gminy to znani w całej Polsce muzycy, zespoły śpiewacze, artyści rękodzieła różnych dziedzin, miłośnicy historii regionu, ludzie aktywni i chętnie uczestniczący w jej życiu kulturalnym.

materiał na 3 i 4 stronę

Gmina Konstantynów prowadzi 2 instytucje kultury: Gminne Centrum Kultury i Gminna Bibliotekę Publiczną. Działa także Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej.

Gminne Centrum Kultury od ponad 30 lat prowadzi wielopłaszczyznową edukację w zakresie nauki śpiewu, gry na gitarze, zajęć plastycznych dla dzieci i osób dorosłych oraz zajęć ruchowo ? tanecznych. Przygotowujemy kiermasze wielkanocne i bożonarodzeniowe.

Współpracujemy ze środowiskiem kobiet z gminy: KAK w Konstantynowie i Komarnie oraz KGW w Zakanalu, co zaowocowało zebraniem wielu ciekawych i dawnych przepisów kulinarnych oraz nagrodą za smakołyki i domowy wypiek chleba. Mieszkanki gminy mają również sukcesy za wypieki sękaczy zdobywając czterokrotnie nagrody na Festiwalu Sękaczy.

Od lat 70-tych XX w. do początków XXI wieku z powodzeniem działała Kapela Rodzinna Leokadii i Waleriana Nitychoruków.

Przez blisko 20 lat z sukcesami na poziomie ogólnopolskim tworzył Teatr Obrzędowy z Wólki Polinowskiej oraz Zespół Śpiewaczy, który odniósł dwukrotny sukces na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel w Kazimierzu.

Od 22 lat organizujemy Prezentacje Za kolędę dziękujemy połączone z pokazami starych obrzędów bożonarodzeniowych, występami zespołów i grup kolędniczych oraz konkursami plastycznymi.

Już XVI edycji miała impreza pn. Dni Konstantynowa promująca gminę i jej kulturę.

Od 10 lat GCK przygotowujemy autorski program słowno ? muzyczny W hołdzie Janowi Pawłowi II, który odbywa się w kościele parafialnym w Konstantynowie.

GCK zrealizowało 4 projekty, dzięki którym zakupiono kamerę cyfrową, zebrano dokumentacją starych obrzędów i przepisów bożonarodzeniowych, zorganizowano imprezy promujące te projekty, założono stronę internetową, poprowadzono warsztaty z twórcami ginących zawodów, przygotowano 2 pokazy mody rękodzielniczej, pokaz uczty staropolskiej, dzieciom zaprezentowano zabawy plebejskie, wydano katalog z biogramami i listą twórców różnorodnego rękodzieła, wydano publikację ze zbiorem starych pieśni weselnych i zapisem nutowym oraz przebiegiem dawnej uczty weselnej.

Mamy na swoim koncie wydawnictwo następujących publikacji: Przeszłość dla przyszłości ? bożonarodzeniowe obrzędy i smaki Konstantynowa, Powróćmy do korzeni ? dokumentacja twórców kultury lokalnej gminy Konstantynów, Spotkajmy się z tradycją weselną na Ziemi Konstantynowskiej i tomik wierszy Aniołowie wiedzą?.

Jesteśmy wydawcami 19 kartek pocztowych, na których dokumentujemy sylwetki twórców, zespoły i ciekawe prace plastyczne.

Wydaliśmy 3 płyty: muzyka ludowa Kapeli Sąsiedzkiej i Dziecięcego Zespołu Śpiewaczego z Zakalinek, Kolędy Zespołu Pogodna Jesień i Rok z Zespołem Melizmat.

Za wspieranie działalności kulturalno ? promocyjnej gminy Konstantynów przyznawana jest statuetka Nagroda Zdziśka Muzykanta dla upamiętnienia zasług Zdzisława Marczuka.

Od 1988 r. wspaniale upowszechnia muzykę ludową skrzypek, kompozytor, harmonista i nauczyciel muzyki ludowej ww. Zdzisław Marczuk. Rokrocznie występuje jako solista skrzypek, z zespołami śpiewaczymi, które prowadzi, z kapelami i swoimi uczniami na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu zawsze wracając z nagrodami. Jako jedna z niewielu osób w Polsce dwukrotnie zdobył najważniejszą  nagrodę ww. Festiwalu ? BASZTĘ. Jest laureatem Nagrody Oskara Kolberga, Nagrody Muzyka źródeł, Bialskie Talenty i wielu innych nagród. Założył Kapelę Rodzinną Marczuków, Kapelę Sąsiedzką, Zespół Zakalinki Kapelę Zdzisława Marczuka oraz współtworzył Zespół Pogodna Jesień.

Zespół ten działa od 20 lat na rzecz kultury gminy i włożył wiele zasług na rzecz promocji i animacji dawnych pieśni ludowych, obrzędów i kulinariów. Wykonał wiele wieńców dożynkowych, za które posiada nagrody. Pogodna Jesień zawsze czynnie uczestniczy w różnych przedsięwzięciach GCK ozdabiając części artystyczne różnych uroczystości, prowadząc zajęcia edukacyjne dla dzieci, przygotowując wspaniałe kulinaria regionalne i użyczając dawnych przepisów do różnych wydawnictw. Panie są także twórczyniami pięknego rękodzieła. Zespół ma na swoim koncie dwukrotny występ na Ogólnopolskim Festiwalu w Kazimierzu, a także wiele nagród i wyróżnień za swój śpiew. Pogodna Jesień nagrała na 15-lecie działalności płytę z kolędami oraz przygotowuje materiał na płytę z muzyką ludową

Od pięciu lat na rzecz promocji kultury muzycznej gminy Konstantynów pracują dwa zespoły: Melizmat i Kwiatuszki. Prowadzi je Piotr Kulicki, który także komponuje i wprowadza własne aranżacje pieśni, akompaniuje zespołom oraz swym śpiewem dopełnia całości występów Zespołu Melizmat. Zespoły odnoszą sukcesy na imprezach o randze powiatowej, a Melizmat zdobył także II nagrodę na Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Patriotycznych w Kraśniku. Zespoły ozdabiają swym śpiewem wiele imprez lokalnych i powiatowych oraz wystąpiły w spotach reklamujących gminę w ogólnopolskich mediach. W 2012 r. Melizmat nagrał płytę pn. Rok z Zespołem Melizmat.

Gminna Biblioteka Publiczna im Kajetana Sawczuka w Konstantynowie służy rozwojowi kultury poprzez zaspokajanie potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy i nauki poprzez pracę z czytelnikami: konkursy plastyczne i literackie, spotkania z pisarzami w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, gromadzenie i archiwizowanie dokumentów dot. historii i kultury regionu. Jest współwydawcą Rocznika Konstantynowskiego wychodzącego od 2010 roku. Promocja GBP to blogi: kilka uwag, Z książką nam do twarzy, Konstantynów nad Bugiem oraz posiada profil na FB.

Istniejące od końca 2007 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej jest organizacją pozarządową działającą na rzecz rozwoju kulturalnego i społecznego mieszkańców gminy.

SPZK, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, organizuje przeróżne imprezy: rajdy piesze i rowerowe, wyjazdy turystyczno-krajoznawcze dla dzieci i młodzieży podczas wakacji i ferii zimowych, imprezę rodzinną pn. Pożegnanie wakacji, wyjazdy na spektakle teatralne, Zjazdy Byłych Mieszkańców Konstantynowa, pokazy diaporam, lekcje historii. Od 2010 r. SPZK jest współwydawcą Rocznika Konstantynowskiego. Każdego roku wydawnictwo zyskuje nowych autorów, ciekawe teksty i kolejnych czytelników, którzy mogą sprawdzić swoją wiedzę o naszym regionie startując w konkursie Wiem wszystko o Ziemi Konstantynowskiej.

Więcej informacji o działalności SPZK można znaleźć na blogu http://spzk5.blogspot.com/ oraz w kolejnych tomach Rocznika Konstantynowskiego.

Galeria