You are currently viewing 160. ROCZNICA OBRONY PRZEPRAWY PRZEZ BUG w GNOJNIE

160. ROCZNICA OBRONY PRZEPRAWY PRZEZ BUG w GNOJNIE

  1. Notatka promująca wydarzenie

W dniu 28 maja 2023r. przy przeprawie promowej w miejscowości Gnojno w gminie Konstantynów odbyło się niezwykłe wydarzenie, nad którym Honorowy Patronat objął Marszałek Województwa Lubelskiego. Wydarzenie to zatytułowane „160. rocznica obrony przeprawy przez Bug w Gnojnie” realizowane jest w ramach projektu dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”, którego inicjatorem jest Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie i Wójt Gminy Konstantynów. Wydarzenie także bierze udział w Programie „WARTO BYĆ POLAKIEM”, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Lubelskiego. Celem tego projektu jest m. in. pielęgnowanie polskości i wartości patriotycznych przez mieszkańców województwa lubelskiego, jak również uświadomienie znaczenia Powstania Styczniowego dla polskiej tradycji i narodowego dziedzictwa.

Głównym założeniem powyższego przedsięwzięcia jest upamiętnienie wydarzeń z dnia 4 lutego 1863r. związanych z bitwą obronną przeprawy przez Bug w miejscowości Gnojno. Uroczystości rozpoczną się  o godz. 12:00 Mszą Św. w Kościele Parafialnym w Gnojnie, po czym nastąpi złożenie kwiatów pod pomnikami Powstańców. Następnie, przy przeprawie promowej nad rzeką Bug w Gnojnie, w malowniczej scenerii plenerowej zaprezentowana zostanie rekonstrukcja historyczna ww. bitwy przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Semper Fidelis Res Publicae. Dla uczestników wydarzenia przygotowane również będą stoiska z dodatkowymi atrakcjami dla dużych i małych: warsztaty plastyczne, animacje dla dzieci, gra terenowa, punkty informacji historycznej, swojska strawa przy ognisku integracyjnym. Podsumowaniem całego projektu będzie zorganizowanie wystawy prac powstałych podczas warsztatów  plastycznych, wystawy zdjęć z rekonstrukcji historycznej,  a także wydanie pocztówek okolicznościowych upamiętniających wydarzenie. Wystawę będzie można obejrzeć w Pałacu Platerów w Parku w Konstantynowie podczas Pikniku Rodzinnego w dniu 18 czerwca 2023r.     

W projekt zaangażowani są także: Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Konstantynów, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej, Gminna Biblioteka Publiczna im. K. Sawczuka w Konstantynowie oraz Hufiec ZHP Biała Podlaska.

Marlena Chwedoruk-Nowicka

Instruktor plastyki

Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie

fot.Michał Leszczyński