You are currently viewing Zakończyliśmy realizację projektu: ” Konwersja Cyfrowa Domów Kultury”

Zakończyliśmy realizację projektu: ” Konwersja Cyfrowa Domów Kultury”

Dzięki temu nasze imprezy będą głośne, bardziej kolorowe i profesjonalne.

Zobaczcie co udało nam się zakupić…

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie realizowało przez około półtora roku projekt pt. „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach projektu udało się przeszkolić pracowników w wielu dziedzinach technologicznych, a także z obsługi zakupionego sprzętu oraz zakupić niezbędne oprogramowanie. Ponadto zaopatrzyliśmy się w sprzęty umożliwiające realizację działań kulturalnych m.in.: oświetlenie sceny na sali widowiskowej oraz 8 belek oświetleniowych led, zestaw nagłośnieniowy z mikserem, mikrofony o różnej funkcjonalności, grabber, prompter, interfejs audio, aparat i kamerę oraz tło fotograficzne ze statywem. Założeniem projektu było dodatkowo dostosowanie się do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w związku z tym zakupiliśmy pętle indukcyjne oraz dostosowaliśmy stronę internetową.

Jest to wspaniały projekt umożliwiający dwutorowy rozwój instytucji. Mogliśmy kupić sprzęt, a także nauczyć się wielu nowinek technologicznych.

#KonwersjaCyfrowaDomówKultury