Wigilia 2015 r.

XV Spotkanie wigilijne w Konstantynowie

Spotkania opłatkowe wpisały się na stałe do kalendarza uroczystości organizowanych przez GCK.

Po raz 15. w oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia w środę 16 grudnia 2015 r. spotkała się grupa ponad 70 osób.

Przewodniczyli jej: Wójt Gminy Romuald Murawski z Małżonką, Starostwa Bialski Tadeusz Łazowski z Małżonką, Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Hryciuk, Przewodniczący Komisji Kultury RG Konstantynów Mieczysław Szulak. Licznie przybyły i potrawy na stół wigilijny przygotowywały panie z: Kół Aktywnych Kobiet z Konstantynowa i Komarna oraz Panie z KGW Zakanale.

Wigilię zaczęła dyrektor GCK składając życzenia. Część modlitewną, połączoną z odczytaniem fragmentów Pisma Świętego poprowadził ks. Waldemar Tkaczuk Proboszcz z Konstantynowa. W spotkaniu udział wzięli także ks. Wikary Sławomir Gnyszka, zespoły działające przy GCK: Pogodna Jesień, Melizmat i Kwiatuszki ze swymi Mistrzami Zdzisławem Marczukiem i Piotrem Kulickim.

Opłatkiem dzielili się również członkowie Chóru Parafialnego z Konstantynowa z Organistą Stanisławem Filą, Maria Sawczuk dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie, członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej, Koła Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasia i pracownicy GCK.

Świątecznego nastroju sali dodały dekoracje przygotowane przez Pracownię Artystyczną GCK.

Popłynęły kolędy wyśpiewane przez ww. zespoły i chór, a także pozostałych uczestników wigilii.

Wiele ciepłych życzeń do obecnych w spotkaniu skierowali przedstawiciele władz samorządowych gminy i powiatu oraz radny P. Szulak.

Miłym elementem spotkania były upominki w postaci książki Nasze dziedzictwo. Kultura powiatu bialskiego, które podarował licznej grupie uczestników Starosta Bialski.

GCK wyraża zadowolenie z faktu, że co roku coraz liczniejsza grupa osób chce się spotykać na wspólnej wigilii i łamać się opłatkiem w oczekiwaniu na cud Bożego Narodzenia.

Opracowanie: Teresa Bartosiewicz