You are currently viewing Kolejny sukces naszego Mistrza
Exif_JPEG_420

Kolejny sukces naszego Mistrza

Kolejny sukces naszego Mistrza. Pan Zdzisław Marczuk odebrał dzisiaj nagrodę w roku jubileuszu 550-lecia Województwa Lubelskiego w dowód wdzięczności i uznania za zaangażowanie i wkład na rzecz rozwoju regionu oraz zachowania jego tożsamości historycznej i kulturowej.
Było nam niezwykle miło być uczestnikami tak doniosłej chwili. Pan Zdzisław znalazł się w bardzo zacnym gronie wyróżnionych osób.